سیم کارت ۰۹۱۲ کد 6 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۶

 

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :
09192020833

 

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)شرح سیم کارت:نوع رند :
623 0 629 09121/990/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، جفت
20 61 628 09121/990/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
8 611 628 09121/950/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
9 611 628 09121/890/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
589 0 629 09121/790/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین
588 90 62 09121/690/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین
975 40 62 09121/690/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین
81 41 627 09121/050/000کارکردهپله ای
27 33 697 0912990/000کارکردهسایر
27 59 697 0912990/000کارکردهسایر
27 283 67 0912920/000کارکردهسایر
58 11 694 0912920/000کارکردهسایر
53 61 675 0912900/000کارکردهسایر
35 49 634 0912900/000کارکردهسایر
76 35 644 0912890/000کارکردهسایر
66 294 67 0912890/000کارکردهسایر

 

قیمت سیم کارت کد 6 به تومان است.