سیم کارت 0912 کد 6 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۶

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09192020833

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)شرح سیم کارت:نوع رند :
31 61 628 09122/490/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، پله ای
980 40 62 09122/390/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
298 42 62 09122/290/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، پله ای
828 0 625 09122/100/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، پله ای
838 0 625 09122/100/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، پله ای
623 0 629 09121/990/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، جفت
20 61 628 09121/990/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
8 611 628 09121/950/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
9 611 628 09121/890/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
33 61 628 09121/850/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
589 0 629 09121/790/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین
15 61 628 09121/790/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین
588 90 62 09121/690/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین
975 40 62 09121/690/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین

 

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۶ به تومان است.