سیم کارت ۰۹۱۲ کد 0 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۰ تهران

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09192020833

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
0912.006789.00
83 45 013 0912480/000

خرید آنلاین

صفر ، تاریخ تولد
16 47 013 0912480/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
18 47 013 0912480/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
19 47 013 0912480/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
67 50 013 0912489/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
68 50 013 0912489/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
69 50 013 0912489/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
70 83 099 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
21 30 099 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
24 30 099 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
87 29 099 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
12 30 099 0912499/000فروخته شدصفر ، سایر
14 30 099 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
15 30 099 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
16 30 099 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
17 30 099 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
18 30 099 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
19 30 099 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
13 30 099 0912510/000فروخته شدصفر ، سایر
23 30 099 0912510/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
848 0130 0912520/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
848 0130 0912520/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
52 43 050 0912525/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
54 43 050 0912525/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
56 43 050 0912525/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
57 43 050 0912525/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
58 43 050 0912525/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
59 43 050 0912525/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
99 47 013 0912539/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
75 63 004 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
79 85 003 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
91 85 003 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
90 64 099 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
64 24 099 0912550/000فروخته شدصفر ، پله ای
74 24 099 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
84 24 099 0912550/000فروخته شدصفر ، پله ای
37 47 099 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
49 45 013 0912580/000فروخته شدصفر ،پله ای
51 54 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
57 54 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
58 54 013 0912580/000فروخته شدصفر ،پله ای
59 54 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
76 85 003 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
37 34 063 0912585/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
38 34 063 0912585/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
39 34 063 0912585/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
17 10 063 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
19 10 063 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
67 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
69 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
71 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
76 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
519 0880 0912599/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
521 0880 0912599/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
524 0880 0912599/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
03 6 5 4 00 0912650/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر ،ترتیبی
67 55 012 0912660/000فروخته شدصفر ، سایر
69 55 012 0912660/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
647 0030 0912 665/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
3 3456 01 0912685/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
4 3456 01 0912685/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
8 3456 01 0912685/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
9 3456 01 0912685/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
48 3456 0 0912690/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
49 3456 0 0912690/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
88 46 008 0912750/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
464 0030 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
656 0030 0912790/000فروخته شدصفر ، پله ای
11 30 099 0912750/000

خرید آنلاین

صفر ، دودویی
22 30 099 0912750/000

خرید آنلاین

صفر ، دودویی
91 98 004 0912750/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
92 98 004 0912750/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
95 98 004 0912750/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
31 39 004 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
32 39 004 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
36 39 004 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
37 39 004 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
83 80 004 0912850/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
89 80 004 0912850/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
654 0030 0912890/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
63 03456 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
37 63 063 09121/290/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت جفت
38 63 063 09121/290/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت جفت
525 09 09 09121/100/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت جفت ، پله ای از اول و آخر
931 0912 09122/900/000

خرید آنلاین

صفر ، تکرار کد
932 0912 09122/900/000

خرید آنلاین

صفر ، تکرار کد
934 0912 09122/900/000

خرید آنلاین

صفر ، تکرار کد
00 6789 00 09122/900/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی خاص
*صفر آخر مجازی است*

 

سیم کارت 0912 کد 0 از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد. کد 0 در حال حاضر جدیدترین کد 0912 همراه اول محسوب می شود.

قیمت سیم کارت کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط 912 کد 0 همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.(جهت تشخیص سیم کارت 0912 تهران از شهرستان آموزش تصویری زیر را با دقت مشاهده نمایید)