سیم کارت 0912 کد 0 | خرید سیم کارت همراه اول کد 0 تهران

درباره سیم کارت کد 0 بیشتر بدانیم!

خرید سیم کارت 0912 کد 0 به قیمت مناسب  (سیم کارت 0912 کد 0 معمولی ارزانترین قیمت بازار و رند) صفر و کارکرده با امکان خرید آنلاین سیم کارت از نمایندگی همراه اول محبی با ارسال رایگان و سریع (۳ ساعته) و در صورت خرید حضوری هزینه تاکسی اینترنتی شما تا نمایندگی همراه اول محبی رایگان ! می باشد ، قیمت سیم کارت کد 0 در حال حاضر از 880 هزار تومان می باشد ، لیست سیم کارت کد ۰ در جدول پایین می توانید مشاهده نمایید ، توجه داشته باشید روبروی هر شماره مبلغ سیم کارت درج شده است که با انتخاب گزینه خرید سیم کارت میتوانید براحتی خرید را انجام دهید ، جهت مشاوره قبل از خرید می توانید با شماره های زیر در تماس باشید:


02144200265

02144297606

09122259008


کلیه خرید های آنلاین از نمایندگی همراه اول محبی ارسال رایگان است و در صورت خرید حضوری از نمایندگی همراه اول محبی هزینه تاکسی اینترنتی شما تا فروشگاه رایگان خواهد بود...


شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:موقعیت و نوع رند سیم کارت:
0912.04.80.300
69 21 075 0912699/000تماس : 02144200265کارکرده ، سایر
883 0547 0912899/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
884 0547 0912899/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
885 0547 0912899/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
881 0547 0912899/000فروخته شدصفر ، سایر
882 0547 0912899/000فروخته شدصفر ، سایر
886 0547 0912899/000فروخته شدصفر ، سایر
889 0547 0912899/000فروخته شدصفر ، سایر
92 80 068 0912899/000فروخته شدصفر ، سایر
93 80 068 0912899/000فروخته شدصفر ، سایر
94 80 068 0912899/000فروخته شدصفر ، سایر
95 80 068 0912899/000فروخته شدصفر ، سایر
96 80 068 0912899/000فروخته شدصفر ، سایر
97 80 068 0912899/000فروخته شدصفر ، سایر
01 633 04 0912939/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
02 633 04 0912939/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
05 633 04 0912979/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
06 633 04 0912939/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
07 633 04 0912939/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
08 633 04 0912939/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
09 633 04 0912939/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
2 4567 04 0912950/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی ، البرز
5 4567 04 0912950/000فروخته شدصفر ، ترتیبی ، البرز
9 4567 04 0912950/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی ، البرز
4 4567 04 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی ، البرز
626 0 079 0912970/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
636 0 079 0912970/000فروخته شدصفر ، پله ای
646 0 079 0912970/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
656 0 079 0912970/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
33 76 016 0912988/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
30 76 016 0912988/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
616 477 0 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
374 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
378 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
379 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
687 0487 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
265 0465 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
3 879 079 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری (خط تهران)
863 0463 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
1 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
2 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
3 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
9 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
6 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
64 50 090 09121/270/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
68 50 090 09121/270/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
373 0130 09121/300/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
383 0130 09121/300/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
674 0474 09121/350/000

خرید سیم کارت

70 74 054 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
4 754 054 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
71 74 054 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
72 74 054 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
76 74 054 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
77 74 054 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
78 74 054 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
79 74 054 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
370 0130 09121/400/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
380 0130 09121/400/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
93 70 090 09121/430/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
94 70 090 09121/430/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
96 70 090 09121/430/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
087 87 04 09121/450/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
076 76 04 09121/450/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت
10 90 046 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
20 90 046 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
30 70 095 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
40 70 095 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
30 70 079 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
30 90 049 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
30 80 079 09122/040/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی،پله ای (خط تهران)
40 80 079 09122/040/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی،پله ای (خط تهران)
1 399 099 09121/840/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
16 95 016 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت (خط تهران)
54 32 054 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی ، جفت (خط تهران)
5 399 099 09121/840/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
7 399 099 09121/840/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
9002 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9003 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9005 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9006 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9007 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
0912-022-78-661/750/000

خرید سیم کارت

سیم کارت فون واژه 09120Carton
0 54 7 54 0 09122/390/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
5 754 054 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری ، پله ای
548 547 0 09122/740/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
9700 047 09122/540/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
1002 046 09122/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
7008 048 09122/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
300 80 04 09122/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)

همراه:

09121404005

09122204005

 

تماس ثابت:

02144297606
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 


خرید سیم کارت 912 با کد صفر

سیم کارت‌ 912 کد 0 از دسته سیم کارت های دایمی همراه اول است . سیم کارت‌های کد 0 دارای اعتبار بالایی هستند و اکثر افرادی که سیم کارت اولی هستند از این کد استفاده می‌کنند.سیم کارت‌های 912 کد 0 تنوع و فراوانی زیادی دارند، اما 0912 کد صفر چیست و چه خصوصیاتی دارد؟ برای اطلاع از این نکات در مورد خط صفر با ما همراه باشید.


سیم کارت 0912 کد 0 چیست؟

به سیم کارتی که پس از پیش کد 0912 عدد 0 داشته باشد سیم کارت کد 0 است ، سیم کارت 0912 کد 0 از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد و در حال حاضر جدیدترین کد 0912 همراه اول محسوب می شود.


مزایای سیم کارت کد 0 همراه اول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سیم کارت 0912 کد صفر ارزان است.
 • تنوع بسیار زیاد شماره های کد 0 .
 • معتبر بود سیم کارت 0912 کد 0 .

سیم کارت 912 کد 0 برای چه کسانی مناسب است؟

مشتریان با بودجه کمتر از ۱ میلیون تومان.


علت ارزان بود سیم کارت کد 0 همراه اول چیست؟

قدمت کم و فراوانی بیشتر از دلایل قیمت ارزان سیم کارت کد صفر همراه اول است.


خرید سیم کارت 912 کد صفر از مراکز معتبر

اگر قصد خرید سیم کارت 912 کد 0 دارید، بهتر است از مراکز معتبر و نمایندگی‌های همراه اول اقدام به خرید آن کنید. نمایندگی همراه اول محبی مجموعه ای از متنوع ترین کد ۰ ها را در اختیار شما قرار می‌دهد. اگر قصد خرید سیم کارت کد صفر را دارید می‌توانید از نمایندگی همراه اول محبی به راحتی اقدام به خرید کنید. قیمت این سیم کارت مناسب است و امکان خرید برای اکثر افراد وجود دارد.


خلاصه کلام!

در صورتی که بودجه خرید سیم کارت شما کمتر از 1/5 میلیون تومان است سیم کارت کد صفر می توانید ، سیم کارت کد ۰ هیچ تفاوتی از نظر خدمات و آنتن دهی با سایر کد های ۰۹۱۲ همراه اول ندارد.

قیمت سیم کارت 0912 کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط 912 کد 0 همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.

5/5 (1 نظر)

45 دیدگاه

 1. بعد از خرید انلاین همکاران با شما تماس میگیرند و نحوه دریافت سیم کارت را به شما بصورت کامل توضیح خواهند داد ، مدت زمان دریافت سیم کارت در شهرستان کمتر از ۳ ساعت است.

 2. سلام ، بعد از خرید آنلاین همکاران ما با شما تماس میگیرند و برای ارسال سیم کارت به تهران و یا دریافت در شهرستان با شما هماهنگ خواهند کرد.

 3. سلام وقت بخیر وقتی خرید انجام دادیم به صورت انلاین چطور باید سیم کارت تحویل گرفت و سند به نام بخورد ؟

 4. سلام ، سیم کارت کد 0 صفر مخابراتی و کارکرده یش از ۲۰٪ تفاوت قیمت دارند ، سیم کارت کد 0 کارکرده هم خرید داریم لطفا تماس بگیرید ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵

 5. کد صفر کارکرده و کارنکرده چقدر تفاوت قیمت دارد و اینکه شما کد 0 کارکرده از ما خرید دارید ؟ اگر خرید دارید چطوری باید معامله کنیم

 6. سلام دوست عزیز سیم کارت 0912 اعتباری وجود ندارد ، تمام سیم کارت های ۰۹۱۲ دایمی هستند و بطور کلی سیم کارت ۰۹۱۲ اعتباری اصلا وجود ندارد.

 7. سلام ، ارزانترین سیم کارت 0912 کد 0 است ، در رابطه با علت ارزان بودن کد صفر باید بگوییم فقط به علت قدمت کم آن است وگرنه هیچ تفاوتی در خدمات کد صفر با کد یک وجود ندارد ، لازم به ذکر است کد ۱ از سال ۱۳۷۳ به بازار عرضه شد اما کد صفر حدود بیست سال بعد یعنی سال ۱۳۹۳ به عنوان آخرین کد سیم کارت ۰۹۱۲ به بازار عرضه شد .

 8. سلام ارزانترین سیم کارت 0912 کد 0 هستش ؟ مگه کد 0 از کد 1 بالاتر نیست چرا قیمت کد 0 ارزانتر از کد یک ۰۹۱۲ هستش لطفا یه توضیح بدید من گیج شدم ممنون

 9. سلام . کد صفر کارکرده از ۶۵۰ الی ۷۵۰ در حال حاضر است، بله لطفا در روزهای آتی سایت رو چک کنید کد صفر کارکرده ارزان قیمت در سایت برای خرید آنلاین درج میشه

 10. قیمت کد صفر کارکرده چنده؟ کارکرده میارین من نمیخوام خیلی هزینه کنم نیاز به 0912 کد 0 ارزون و کارکرده دارم

 11. سلام من امروز 2تا سیمکارت گرفتم ممنون از سرعت و پیگیری خوبتون حتما به دوستان و اشنایان خواستن خط بخرن ادرس سایتتونو میدم. باتشکر حیدری

 12. سلام من اصفهان هستم اگه سیمکارت 0912 سراسری بخرم ازتون برام هزینهیه جابجایی میوفته؟؟

 13. سلام-
  بنده در شهرستان هستم اگر از سایت شما سیمکارت ۰۹۱۲ خریداری کنم برایم به آدرس محل سکونت ارسال می فرمائید؟

 14. سلام

  بصورت آنلاین خرید انجام میدین و براتون ارسال میشه ، در صورتی که به اطلاعات بیشتر نیاز دارید با واحد فروش تماس بگیرید.

  تماس: 02144200265

 15. سلام من در شهرستان کرمانشاه هستم اگر یکی از سیم کارت های شما رو بخرم چجوری برام ارسال میشه و چجوری سندشو تغییر میدید به اسم خودم ….

 16. من امروز دو تا سیمکارت خریدم و کمتر از دو ساعت به دستم رسید واقعا ممنونم که انقدر سریع و درست و کامل کارم انجام شد و توصیه میکنم که حتما حتما شما هم امتحان کنید

 17. بهترین قیمت سیم کارت صفر رو از این سایت گرفتم ، سومین خریدم رو از همینجا انجام دارم ۰۹۱۲سیم عالیه پیشنخاد میکنم .باتشکر امامی

 18. بهترین قیمت سیم کارت صفر رو از این سایت گرفتم ، سومین خریدم رو از همینجا انجام دارم ۰۹۱۲سیم عالیه پیشنخاد میکنم .باتشکر امامی

 19. ممنونم از مجموعه خوبتون در کمتر از 1 ساعت سیم کارتی که سفارش داده بودم به دستم رسید،قیمت مناسبی هم داشت،حتما دوباره خرید میکنم و به بقیه هم پیشنهاد میدم،موفق باشین.

 20. مرسی ازتون.بابت سرعت تحویل سیم کارت هم سپاسگزاری میکنم.ان شاالله موفق باشین

 21. مرسی از راهنمایی خدمات فوری و پاسخ گویی شما ، خرید راحت و بی دردسری بود احتملا ۲ یا ۳ عدد دیگر خریداری کنم

 22. سلام -خیلی عالی بود فکر نمی کردم انقدر راحت بتونم خرید کنم خیلی ممنون از شما

 23. سرعت خرید
  و سرعت عمل پرسنلتون حس اعتماد زیادی به من داده.
  من خودم مبلغ شما در دوستانم هستم و هر کسی سیم کارت میخواد سایت شمارو معرفی میکنم.

 24. از مازندران امروز هشتمین سیم کارت رو از همراه اول محبی خریدم خیلی راضی بودم ، خیلی سریع و مرتب کار انجام شد با اینکه ما شهرستان بودیم و دسترسی به خرید حضوری نداشیتم کارمون رو سریع انجام دادن ممنوت از نمایندگی همراه اول محبی

 25. من از خوزستان یه سیم کارت کد صفر انلاین خریداری کردم کمتر از ۲۴ ساعت به دستم رسد قیمت های سیمکارت ۰۹۱۲سیم از پیشخوان خوزستان خیلی ارزونتر بود من از خدمات و قیمتشان خیلی رازی بودم ممنون از اقای محبی که سریع کار مارو انجام دادم

  باتشکراقاباقری

 26. نمایندگی محبی عالیه،خرید آنلاین انجام دادم از شهرستان کمتر ۲۴ ساعت داریافت کردم سیم کارت و تشکر از اقای محبی عزیز

 27. بهترین قیمت سیم کارت صفر رو از این سایت گرفتم ، سومین خریدم رو از همینجا انجام دارم ۰۹۱۲سیم عالیه پیشنخاد میکنم .باتشکر امامی

پاسخی بگذارید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

ارسال دیدگاه