سیم کارت 0912 کد 0 | خرید سیم کارت همراه اول کد 0 تهران

 

درباره سیم کارت کد 0 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
0912.006789.00
73 96 049 0912499/000فروخته شدصفر ، سایر
74 96 049 0912499/000فروخته شدصفر ، سایر
75 96 049 0912499/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
28 70 079 0912515/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
31 70 079 0912515/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
32 70 079 0912515/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
34 70 079 0912515/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
35 70 079 0912515/000فروخته شدصفر ، پله ای
36 70 079 0912515/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
61 30 054 0912515/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
62 30 054 0912515/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
40 99 054 0912535/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری
27 70 079 0912549/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
01 06 049 0912560/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
02 06 049 0912560/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
03 06 049 0912560/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
08 06 049 0912560/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
223 0177 0912699/000

خرید سیم کارت

صفر ،دودویی
224 0177 0912699/000

خرید سیم کارت

صفر ،دودویی
225 0177 0912699/000

خرید سیم کارت

صفر ،دودویی
226 0177 0912699/000

خرید سیم کارت

صفر ،دودویی
229 0177 0912699/000

خرید سیم کارت

صفر ،دودویی
55 19 060 0912539/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
16 36 054 0912550/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
31 36 054 0912550/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری
16 86 054 0912550/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
76 85 003 0912550/000

خرید سیم کارت

صفر ، دوصفر
73 70 067 0912590/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
75 70 067 0912590/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
40 47 099 0912570/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
2 954 054 0912580/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری
3 954 054 0912580/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری
6 954 054 0912580/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری
57 37 054 0912599/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
13 10 063 0912699/000

خرید سیم کارت

صفر ،پله ای
519 0880 0912699/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
521 0880 0912699/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
524 0880 0912699/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
30 76 022 0912640/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
40 76 022 0912640/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
0 789 022 0912640/000

خرید سیم کارت

ترتیبی
68 6 5 4 00 0912650/000فروخته شدصفر ، دوصفر ،ترتیبی
69 6 5 4 00 0912650/000

خرید سیم کارت

صفر ، دوصفر ،ترتیبی
9 3456 01 0912685/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی
48 3456 0 0912690/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی
49 3456 0 0912690/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی
83 70 090 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
84 70 090 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
85 70 090 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
86 70 090 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
87 70 090 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
89 70 090 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
11 30 099 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
22 30 099 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
93 98 004 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
646 0030 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
668 122 0 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
669 122 0 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
31 39 004 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
32 39 004 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
36 39 004 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
91 70 090 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
93 70 090 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
94 70 090 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
95 70 090 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
96 70 090 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
98 70 090 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
01 04 8 04 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت
02 04 8 04 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت
06 04 8 04 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت
07 04 8 04 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت
09 04 8 04 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت
654 0030 0912890/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی
461 09 09 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت
462 09 09 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت
463 09 09 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت
63 03456 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی
13 54 054 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت
17 54 054 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت
18 54 054 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت
19 54 054 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت
660 0122 09121/100/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
525 09 09 09121/100/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، پله ای از اول و آخر
20 70 079 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
30 70 079 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
40 70 079 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
50 70 079 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
2004 079 09121/450/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
2005 079 09121/450/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
2006 079 09121/450/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
2007 079 09121/550/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری،جفت
2008 079 09121/450/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
2009 079 09121/890/000فروخته شدصفر ،هزاری،گفتاری
24 54 054 09122/490/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، پله ای از اول ، ۳ پله
931 0912 09122/900/000

خرید سیم کارت

صفر ، تکرار کد
934 0912 09122/900/000

خرید سیم کارت

صفر ، تکرار کد
7001 008 09123/490/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری ،دودویی
7002 008 09123/490/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری ،دودویی
7003 008 09123/490/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری ،دودویی
7004 008 09123/490/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری ،دودویی
7005 008 09123/490/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری ،دودویی
7006 008 09123/490/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری ،دودویی
00 6789 00 09122/900/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی خاص
*صفر آخر مجازی است*

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 

سیم کارت 0912 کد 0 از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد. کد 0 در حال حاضر جدیدترین کد 0912 همراه اول محسوب می شود.

قیمت سیم کارت 0912 کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط 912 کد 0 همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.

6 دیدگاه

  1. vahid karimi آبان 5, 1397
  2. امیرعلی قربانی مهر 29, 1397
  3. شکری افراتکی مهر 26, 1397
  4. اقاباقری مهر 26, 1397
  5. کرمی مهر 25, 1397
  6. امامی مهر 25, 1397

پاسخی را بگذارید

16 − شش =

پاک کردن ارسال