سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ | خرید سیم کارت همراه اول کد ۰ تهران

درباره سیم کارت کد ۰ بیشتر بدانیم!

خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ به قیمت مناسب  (سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ معمولی ارزانترین قیمت بازار و رند) صفر و کارکرده با امکان خرید آنلاین سیم کارت از نمایندگی همراه اول محبی با ارسال رایگان و سریع (۳ ساعته) می باشد ، قیمت سیم کارت کد ۰ در حال حاضر از ۴ میلیون تومان می باشد ، لیست سیم کارت کد ۰ در جدول پایین می توانید مشاهده نمایید ، توجه داشته باشید روبروی هر شماره مبلغ سیم کارت درج شده است که با انتخاب گزینه خرید سیم کارت میتوانید براحتی خرید را انجام دهید ، جهت مشاوره قبل از خرید می توانید با شماره های زیر در تماس باشید:


۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵

۰۲۱۴۴۲۹۷۶۰۶

۰۹۱۲۲۲۵۹۰۰۸


آدرس شعب نمایندگی همراه اول محبی :

*شعبه مرکزی : فلکه اول صادقیه به سمت ستارخان بین چهار راه اسدی و خسرو پاساژ صدف طبقه زیر همکف پلاک ۵ نمایندگی همراه اول محبی

شعبه پونک : اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک خیابان ۱۵ (مراجعه با هماهنگی قبلی)

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:موقعیت و نوع رند سیم کارت:
۳۵۸ ۰۸۷۶ ۰۹۱۲۴/۴۹۰/۰۰۰*امکان پیش خرید*کارکرده
۷۷۲ ۰۴۵۵ ۰۹۱۲۴/۷۵۰/۰۰۰*امکان پیش خرید*کارکرده ،دو دویی
۳۵ ۹۰ ۰۹۴ ۰۹۱۲۴/۸۵۰/۰۰۰*امکان پیش خرید*کارکرده ،پله ای
۶۹ ۵۰ ۰۹۰ ۰۹۱۲۵/۹۹۰/۰۰۰فروخته شدکارکرده ، ده دهی،پله ای
۷۴ ۸۵ ۰۳۴ ۰۹۱۲۶/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
۵۹۲ ۳۲۱ ۰ ۰۹۱۲۶/۲۹۰/۰۰۰فروخته شدصفر ، سایر
۳۲۴ ۳۱۷ ۰ ۰۹۱۲۶/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
۳۲۹ ۳۱۷ ۰ ۰۹۱۲۶/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
۳۲۶ ۳۱۷ ۰ ۰۹۱۲۶/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
۳۲۶ ۳۱۸ ۰ ۰۹۱۲۶/۲۹۰/۰۰۰فروخته شدصفر ، سایر
۳۲۷ ۳۱۸ ۰ ۰۹۱۲۶/۲۹۰/۰۰۰فروخته شدصفر ، سایر
۵۲۱ ۰۶۸۸ ۰۹۱۲۶/۴۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
۵۲۳ ۰۶۸۸ ۰۹۱۲۶/۴۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
۵۱۳ ۰۶۸۸ ۰۹۱۲۶/۴۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
۷۹۸ ۰۴۶۶ ۰۹۱۲۶/۴۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
۸۶۴ ۰۴۵۵ ۰۹۱۲۶/۴۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
۳۸ ۹۵ ۰۶۵ ۰۹۱۲۶/۵۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
۶۹ ۳۵ ۰۳۷ ۰۹۱۲۶/۵۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
۰۵۲ ۰۶۸۸ ۰۹۱۲۶/۵۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری
۴۱ ۱۲ ۰۶۶ ۰۹۱۲۶/۵۹۰/۰۰۰فروخته شدصفر ، گفتاری
۳۹ ۱۲ ۰۶۶ ۰۹۱۲۶/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری
۴۳ ۱۲ ۰۶۶ ۰۹۱۲۶/۵۹۰/۰۰۰فروخته شدصفر ، گفتاری
۰۵ ۱۲ ۰۶۶ ۰۹۱۲۶/۶۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری
۱۹۷ ۰۸ ۰۳ ۰۹۱۲۶/۶۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
۲۶۹ ۰۸ ۰۳ ۰۹۱۲۶/۶۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
۵۵۹ ۰۲ ۰۶ ۰۹۱۲۶/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
۶۰ ۴۸ ۰۹۲ ۰۹۱۲۶/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
۷۰ ۴۸ ۰۹۲ ۰۹۱۲ ۶/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
۶۲۶ ۰ ۰۷۹ ۰۹۱۲۷/۳۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
۶۴۶ ۰ ۰۷۹ ۰۹۱۲۷/۳۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
۶۵۶ ۰ ۰۷۹ ۰۹۱۲۷/۳۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
۸۳ ۸۱ ۰۶۸ ۰۹۱۲۷/۶۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
۷۹ ۸۰ ۰۵۴ ۰۹۱۲۷/۶۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
۰۱ ۸۱ ۰۵۴ ۰۹۱۲۷/۶۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
۸۳ ۸۰ ۰۵۴ ۰۹۱۲۷/۶۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
۳ ۸۷۹ ۰۷۹ ۰۹۱۲۷/۶۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری
۳ ۷۵۴ ۰۵۴ ۰۹۱۲۷/۶۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
۹ ۷۵۴ ۰۵۴ ۰۹۱۲۷/۶۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
۶ ۷۵۴ ۰۵۴ ۰۹۱۲۷/۶۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
۶۷ ۹۹ ۰۴۴ ۰۹۱۲۷/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی ، البرز
۶۸ ۹۹ ۰۴۴ ۰۹۱۲۷/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی ، البرز
۰۲ ۶۶ ۰۴۴ ۰۹۱۲۷/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی ، البرز
۹۹۲ ۰۶۶۰ ۰۹۱۲۷/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،دودویی
۹۹۳ ۰۶۶۰ ۰۹۱۲۷/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،دودویی
۹۹۴ ۰۶۶۰ ۰۹۱۲۷/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،دودویی
۹۹۵ ۰۶۶۰ ۰۹۱۲۷/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،دودویی
۹۹۷ ۰۶۶۰ ۰۹۱۲۷/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،دودویی
۹۹۸ ۰۶۶۰ ۰۹۱۲۷/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،دودویی
۰۹۱۲-۰۲۲-۷۸-۶۶ ۷/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

سیم کارت فون واژه ۰۹۱۲۰Carton
۸۷ ۵۰ ۰۹۰ ۰۹۱۲۷/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
۴۶ ۵۰ ۰۹۰ ۰۹۱۲۷/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
۴۷ ۵۰ ۰۹۰ ۰۹۱۲۷/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
۴۸ ۵۰ ۰۹۰ ۰۹۱۲۷/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
۱۸ ۷۰ ۰۹۰ ۰۹۱۲۷/۸۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
۱۹ ۷۰ ۰۹۰ ۰۹۱۲۷/۸۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
۰۸۷ ۸۷ ۰۴ ۰۹۱۲۸/۰۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
۵ ۷۵۴ ۰۵۴ ۰۹۱۲۸/۰۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری ، پله ای
۵۳ ۷۸ ۰۰۳ ۰۹۱۲۷/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر
۹۳ ۸۵ ۰۰۳ ۰۹۱۲ ۷/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر
۷۳۴ ۰۰۳۲ ۰۹۱۲۷/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، گفتاری
۷۳۵ ۰۰۳۲ ۰۹۱۲۷/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، گفتاری
۷۳۶ ۰۰۳۲ ۰۹۱۲۷/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، گفتاری
۷۳۸ ۰۰۳۲ ۰۹۱۲۷/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، گفتاری
۷۳۹ ۰۰۳۲ ۰۹۱۲۷/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، گفتاری
۶ ۵۹ ۵۸ ۰۰ ۰۹۱۲۷/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، پله ای
۹۵ ۶۵۴ ۰۰ ۰۹۱۲۷/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، ترتیبی
۹۳ ۷۰ ۰۹۰ ۰۹۱۲۸/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
۹۴ ۷۰ ۰۹۰ ۰۹۱۲۸/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
۰۱ ۹۹ ۰۰۴ ۰۹۱۲۸/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،دو صفر
۰۲ ۹۹ ۰۰۴ ۰۹۱۲۸/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،دو صفر
۰۳ ۹۹ ۰۰۴ ۰۹۱۲۸/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،دو صفر
۵۷۶ ۰۹۱۳ ۰۹۱۲۸/۲۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، کدینگ
۶۴۳ ۰۰۳۰ ۰۹۱۲۸/۴۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر
۶۵۳ ۰۰۳۰ ۰۹۱۲۸/۴۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر
۷۹ ۸۰ ۰۰۴ ۰۹۱۲۸/۶۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، پله ای
۹۴ ۹۸ ۰۰۴ ۰۹۱۲۸/۶۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، پله ای
۹۰ ۹۸ ۰۰۴ ۰۹۱۲۸/۶۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، پله ای
۰۵ ۴۵۶ ۰۰ ۰۹۱۲۸/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، ترتیبی
۰ ۵۴ ۷ ۵۴ ۰ ۰۹۱۲۸/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
۱ ۹۴ ۰۹۹۴ ۰۹۱۲۸/۶۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
۳۷ ۸۹ ۰۳۷ ۰۹۱۲۸/۸۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت
۳۷ ۹۱ ۰۳۷ ۰۹۱۲۸/۸۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت
۳۷ ۹۶ ۰۳۷ ۰۹۱۲۸/۸۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت
۵۴۸ ۵۴۷ ۰ ۰۹۱۲۸/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
۰۷ ۸۴ ۰۸۴ ۰۹۱۲۸/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت
۱۶ ۹۵ ۰۱۶ ۰۹۱۲۸/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت
۰۴۵ ۰۰۴۹ ۰۹۱۲۹/۴۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر
۰۴۶ ۰۰۴۹ ۰۹۱۲۹/۴۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر
۰۴۷ ۰۰۴۹ ۰۹۱۲۹/۴۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر
۵۴ ۳۲ ۰۵۴ ۰۹۱۲۹/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی ، جفت
۰۸ ۴۸۴ ۰۸ ۰۹۱۲۱۰/۹۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت
۱ ۳۹۹ ۰۹۹ ۰۹۱۲۱۲/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
۵ ۳۹۹ ۰۹۹ ۰۹۱۲۱۲/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
۷ ۳۹۹ ۰۹۹ ۰۹۱۲۱۲/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
۶۶ ۴۸ ۰۶۶ ۰۹۱۲۱۲/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، چهاررقم یکی
۲۰ ۹۰ ۰۴۶ ۰۹۱۲۱۳/۳۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
۳۰ ۹۰ ۰۴۹ ۰۹۱۲۱۳/۳۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
۳۰ ۷۰ ۰۹۵ ۰۹۱۲۱۳/۳۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
۴۰ ۷۰ ۰۹۵ ۰۹۱۲۱۳/۳۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
۳۰ ۷۰ ۰۷۹ ۰۹۱۲۱۳/۴۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
۳۰ ۸۰ ۰۷۹ ۰۹۱۲۱۳/۴۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی،پله ای
۴۰ ۸۰ ۰۷۹ ۰۹۱۲۱۳/۴۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی،پله ای
۸۰۰۴ ۰۴۹ ۰۹۱۲۱۳/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط البرز)
۹۰۰۳ ۰۴۹ ۰۹۱۲۱۳/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
۹۷۰۰ ۰۴۷ ۰۹۱۲۱۴/۵۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
۹ ۶۷۸۹ ۰۰ ۰۹۱۲۱۵/۹۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، ترتیبی
۸ ۶۷۸۹ ۰۰ ۰۹۱۲۱۵/۹۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، ترتیبی
۰۹۱۲.۰۰.۶۷۸۹.۸

خرید سیم کارت ۹۱۲ با کد صفر

سیم کارت‌ ۹۱۲ کد ۰ از دسته سیم کارت های دایمی همراه اول است . سیم کارت‌های کد ۰ دارای اعتبار بالایی هستند و اکثر افرادی که سیم کارت اولی هستند از این کد استفاده می‌کنند.سیم کارت‌های ۹۱۲ کد ۰ تنوع و فراوانی زیادی دارند، اما ۰۹۱۲ کد صفر چیست و چه خصوصیاتی دارد؟ برای اطلاع از این نکات در مورد خط صفر با ما همراه باشید.


سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ چیست؟

به سیم کارتی که پس از پیش کد ۰۹۱۲ عدد ۰ داشته باشد سیم کارت کد ۰ است ، سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد و در حال حاضر جدیدترین کد ۰۹۱۲ همراه اول محسوب می شود.


مزایای سیم کارت کد ۰ همراه اول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سیم کارت ۰۹۱۲ کد صفر ارزان است.
 • تنوع بسیار زیاد شماره های کد ۰ .
 • معتبر بود سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ .

سیم کارت ۹۱۲ کد ۰ برای چه کسانی مناسب است؟

مشتریان با بودجه کمتر از ۴ میلیون تومان.


علت ارزان بود سیم کارت کد ۰ همراه اول چیست؟

قدمت کم و فراوانی بیشتر از دلایل قیمت ارزان سیم کارت کد صفر همراه اول است.


خرید سیم کارت ۹۱۲ کد صفر از مراکز معتبر

اگر قصد خرید سیم کارت ۹۱۲ کد ۰ دارید، بهتر است از مراکز معتبر و نمایندگی‌های همراه اول اقدام به خرید آن کنید. نمایندگی همراه اول محبی مجموعه ای از متنوع ترین کد ۰ ها را در اختیار شما قرار می‌دهد. اگر قصد خرید سیم کارت کد صفر را دارید می‌توانید از نمایندگی همراه اول محبی به راحتی اقدام به خرید کنید. قیمت این سیم کارت مناسب است و امکان خرید برای اکثر افراد وجود دارد.


خلاصه کلام!

در صورتی که بودجه خرید سیم کارت شما کمتر از ۴ میلیون تومان است سیم کارت کد صفر می توانید ، سیم کارت کد ۰ هیچ تفاوتی از نظر خدمات و آنتن دهی با سایر کد های ۰۹۱۲ همراه اول ندارد.

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط ۹۱۲ کد ۰ همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.

۸۳ دیدگاه

 1. من دوست دارم همکاربشم وباشمادرفروش خط همکاری کنم اگرشماهم می تونی بمن کمک کن ممنون محبی جان مشتی هستی ثبت شاهین

 2. احتراما دنبال یه سیم کارت ۰۹۱۲ با کمترین قیمت میگردم اگه کسی سراغ داره من خرید دارم
  ممنونم
  ۰۹۱۱۲۳۵۶۳

 3. سلام خریدار یک سیم کارت ۰۹۱۲با کد صفر هستم مناسب زیر س میلیون با شماره ۰۹۱۶۹۷۲۲XX۵
  تماس بگیرید کارکرده نباشد

 4. با سلام بنده یه خط۰۹۱۲۰۸۰۵۲## دارم میخواستم بفروشم شهرستان هستم چکار باید بکنم واسه فروش،اگه قیمت هم بفرمایین ممنون میشم باتشکر

 5. درود بر شما

  قیمت خط های با توجه به صفر و کارکرده بودن متغییر است و ما ضمانت صفر بودن داریم ، متاسفانه در بعضی از مراکز خطوط کارکرده را با عنوان صفر به فروش میرسونن و قیمت رو پایین درج میکنن حتما از جای معتبر خرید کنید حتی اگر کمی قیمت بالاتر باشد

 6. سلام

  من از نمایندگی اقای محبی ۲ سیم خرید کردم کد صفر و یکی کد ۹ خیلی راضی بودم با دو دلیل اینکه خیلی خوب راهنماییم کردن و من بین دوتا خط کارکرده دیگه مونده بودم و ایشون راهنمایی خیلی خوبی کردن در صورتی که به من گفتن اگر از ما خرید نکردین هیچ مشکلی نیست ما راهنمای شما هستیم ، و علت دوم اینکه نمایندگی رسمی همراه اول هستن و از نظر قیمتی با تحقیقات من قیمتشون خوبه به هر حال پیشنهاد میکنم ۱۰۰٪

 7. سلام وقت به خیر بنده یک سیم کارت ۹۱۲ ارزون نیاز دارم لطفا راهنمایی کنید پرند ساکنم غزر حضور ی چطور باید خرید کنم لطفا راهنمایی کنید

 8. سلام.بامدادتون بخیر. من از سال ۹۲ اشتباه نکنم همیشه ۹۱۲ کد ۰ خریدم . برایم کد معنایی ندارد یا بخاطر کلاسش که برخی افراد دوست دارند از ۴ بیشتر نباشد که قابل احترام است برایم .ولی خودم به کد صفر عادت کردم و خیلی عالی و نسبتا رند ک فراموش نمی‌شود بوده و اوایل که کد ۰ هنوز به این میزان زیاد نبود درنوع خود خاص هم بود .آخرین ۹۱۲ کد ۰ را از همین نمایندگی مجدد اگر اشتباه نکنم آنلاین خریدم .یک ماه نمیشود و طوریست که با یک بار گفتم فراموش نمی‌شود .ولی مجبورم که بفروشم به دلیل مهمی و شخصی به پولش نیاز دارم خدا شاهده وگر نه نمیفروختم .به هیچ عنوان زنگ خور ندارد .چون به کسی شماره را ندادم .ممنون میشم قیمتش را برای فروختن لطف بفرمایید .شماره ۰۹۱۲۰۸۱۸۶۱۴ می باشد .

 9. سلام

  کد صفر ارزانترین سیم کارت ۰۹۱۲ است ، و کد صفر اخرین کد اعلامی همراه اول است و علت ارزان بودن سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ فقط به علت قدمت کم ان است

 10. سلام ، چرا کد صفر از کد یک ارزانتر هستش مگر کدها از صفر شروع نمیشن ؟ ببخشید من میخوام کد ۰ بگیرم اما الان دیدم کد صفر از کد ۹ هم ارزانتر هستش، ممنون میشم یه توضیح بدین

 11. بعد از خرید انلاین همکاران با شما تماس میگیرند و نحوه دریافت سیم کارت را به شما بصورت کامل توضیح خواهند داد ، مدت زمان دریافت سیم کارت در شهرستان کمتر از ۳ ساعت است.

 12. سلام ، بعد از خرید آنلاین همکاران ما با شما تماس میگیرند و برای ارسال سیم کارت به تهران و یا دریافت در شهرستان با شما هماهنگ خواهند کرد.

 13. سلام ، سیم کارت کد ۰ صفر مخابراتی و کارکرده یش از ۲۰٪ تفاوت قیمت دارند ، سیم کارت کد ۰ کارکرده هم خرید داریم لطفا تماس بگیرید ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵

 14. کد صفر کارکرده و کارنکرده چقدر تفاوت قیمت دارد و اینکه شما کد ۰ کارکرده از ما خرید دارید ؟ اگر خرید دارید چطوری باید معامله کنیم

 15. سلام دوست عزیز سیم کارت ۰۹۱۲ اعتباری وجود ندارد ، تمام سیم کارت های ۰۹۱۲ دایمی هستند و بطور کلی سیم کارت ۰۹۱۲ اعتباری اصلا وجود ندارد.

 16. سلام ، ارزانترین سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ است ، در رابطه با علت ارزان بودن کد صفر باید بگوییم فقط به علت قدمت کم آن است وگرنه هیچ تفاوتی در خدمات کد صفر با کد یک وجود ندارد ، لازم به ذکر است کد ۱ از سال ۱۳۷۳ به بازار عرضه شد اما کد صفر حدود بیست سال بعد یعنی سال ۱۳۹۳ به عنوان آخرین کد سیم کارت ۰۹۱۲ به بازار عرضه شد .

 17. سلام ارزانترین سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ هستش ؟ مگه کد ۰ از کد ۱ بالاتر نیست چرا قیمت کد ۰ ارزانتر از کد یک ۰۹۱۲ هستش لطفا یه توضیح بدید من گیج شدم ممنون

 18. سلام . کد صفر کارکرده از ۶۵۰ الی ۷۵۰ در حال حاضر است، بله لطفا در روزهای آتی سایت رو چک کنید کد صفر کارکرده ارزان قیمت در سایت برای خرید آنلاین درج میشه

 19. سلام من امروز ۲تا سیمکارت گرفتم ممنون از سرعت و پیگیری خوبتون حتما به دوستان و اشنایان خواستن خط بخرن ادرس سایتتونو میدم. باتشکر حیدری

 20. سلام من در شهرستان کرمانشاه هستم اگر یکی از سیم کارت های شما رو بخرم چجوری برام ارسال میشه و چجوری سندشو تغییر میدید به اسم خودم ….

 21. من امروز دو تا سیمکارت خریدم و کمتر از دو ساعت به دستم رسید واقعا ممنونم که انقدر سریع و درست و کامل کارم انجام شد و توصیه میکنم که حتما حتما شما هم امتحان کنید

 22. بهترین قیمت سیم کارت صفر رو از این سایت گرفتم ، سومین خریدم رو از همینجا انجام دارم ۰۹۱۲سیم عالیه پیشنخاد میکنم .باتشکر امامی

 23. بهترین قیمت سیم کارت صفر رو از این سایت گرفتم ، سومین خریدم رو از همینجا انجام دارم ۰۹۱۲سیم عالیه پیشنخاد میکنم .باتشکر امامی

 24. ممنونم از مجموعه خوبتون در کمتر از ۱ ساعت سیم کارتی که سفارش داده بودم به دستم رسید،قیمت مناسبی هم داشت،حتما دوباره خرید میکنم و به بقیه هم پیشنهاد میدم،موفق باشین.

 25. سرعت خرید
  و سرعت عمل پرسنلتون حس اعتماد زیادی به من داده.
  من خودم مبلغ شما در دوستانم هستم و هر کسی سیم کارت میخواد سایت شمارو معرفی میکنم.

 26. از مازندران امروز هشتمین سیم کارت رو از همراه اول محبی خریدم خیلی راضی بودم ، خیلی سریع و مرتب کار انجام شد با اینکه ما شهرستان بودیم و دسترسی به خرید حضوری نداشیتم کارمون رو سریع انجام دادن ممنوت از نمایندگی همراه اول محبی

 27. من از خوزستان یه سیم کارت کد صفر انلاین خریداری کردم کمتر از ۲۴ ساعت به دستم رسد قیمت های سیمکارت ۰۹۱۲سیم از پیشخوان خوزستان خیلی ارزونتر بود من از خدمات و قیمتشان خیلی رازی بودم ممنون از اقای محبی که سریع کار مارو انجام دادم

  باتشکراقاباقری

 28. نمایندگی محبی عالیه،خرید آنلاین انجام دادم از شهرستان کمتر ۲۴ ساعت داریافت کردم سیم کارت و تشکر از اقای محبی عزیز

 29. بهترین قیمت سیم کارت صفر رو از این سایت گرفتم ، سومین خریدم رو از همینجا انجام دارم ۰۹۱۲سیم عالیه پیشنخاد میکنم .باتشکر امامی

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

ارسال دیدگاه