سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ | خرید سیم کارت همراه اول کد ۳

درباره سیم کارت کد ۳ بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
۲۴ ۲۱ ۳۲۴ ۰۹۱۲۴۹/۰۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده،سه پله ، جفت جفت*
۸۰۰۷ ۳۹۹ ۰۹۱۲۲۷/۵۰۰/۰۰۰تماس بگیریددرحد صفر
۲۹ ۴۱ ۳۲۹ ۰۹۱۲
+
۲۹ ۴۱ ۳۲۹ ۰۹۱۹
۲۵/۰۰۰/۰۰۰تماس بگیریدصفر مخابراتی جفت
۲۰۱۳ ۳۸۰ ۰۹۱۲۲۳/۰۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده،دهدهی،تاریخ تولدی
۳۱۰ ۹۹ ۳۳ ۰۹۱۲۲۲/۰۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
۳۳ ۳۹ ۳۰۴ ۰۹۱۲۲۱/۰۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
۸۷ ۸۹ ۳۸۲ ۰۹۱۲۱۹/۵۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده،پله ای*
۷۶ ۵۹ ۳۷۶ ۰۹۱۲۱۸/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
۴۸۰ ۳۹ ۳۸ ۰۹۱۲۱۶/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
۸۹ ۱۹ ۳۸۵ ۰۹۱۲۱۶/۵۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده،پله ای*
۶۱ ۹ ۶۱ ۳۰ ۰۹۱۲۱۵/۹۰۰/۰۰۰*امکان پیش خریدکارکرده،جفت ،کدپایین
۸۲ ۷۷ ۳۷۶ ۰۹۱۲۱۵/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده*
۷۹ ۱۲ ۳۱۷ ۰۹۱۲۱۵/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده*
۲۴۸ ۰ ۳۷۵ ۰۹۱۲۱۵/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده*
۶۹ ۷۰ ۳۸۷ ۰۹۱۲۱۵/۵۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده*
۶۷۵ ۷۵ ۳۹ ۰۹۱۲۱۴/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده،جفت ،گفتاری
۹۴ ۶۳ ۳۱۴ ۰۹۱۲۱۴/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده*
۸۵ ۷۱ ۳۰۶ ۰۹۱۲۱۴/۵۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده*
۸۵ ۷۶ ۳۵۹ ۰۹۱۲۱۳/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده*
۵۵ ۹۶ ۳۹۷ ۰۹۱۲۱۲/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
۹۳ ۶۱۴ ۳۹ ۰۹۱۲۱۱/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
.۰۹۱۲.۳۹.۶۱۴.۹۳.

همراه:

۰۹۱۲۲۲۰۴۰۰۵

تماس ثابت:

۰۲۱۴۴۲۹۷۶۰۶
۰۲۱۴۴۲۹۶۳۰۶
۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵

تلگرام :

۰۹۱۲۲۲۵۹۰۰۸

 


قیمت سیم کارت کد ۳ به تومان است.

 

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ چیست ؟

به سیم کارتی که پس از کد ۰۹۱۲ عدد ۳ بیاید سیم کارت کد ۳ می گویند ، سیم کارت کد ۳ از دسته سیم کارت های گران قیمت است جالب است بدانید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ صفر و کارکرده تهران در دهه ۷۰ از سوی همراه اول عرضه شد سیم کارت های کد ۳ از قیمت پایه ۹/۵ میلیون تومان به فروش می رسد ، از هم اکنون سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ صفر بصورت محدود در نمایندگی همراه اول محبی

مزایای سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ چیست ؟

مناسب برای استفاده های تجاری و برندینگ

قیمت مناسب تر نسبت کد های ۱ و ۲ همراه اول

پرطرفدار بودن سیم کارت های کد ۳ همراه اول