سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ | خرید سیم کارت همراه اول کد ۳

درباره سیم کارت کد ۳ بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
۲۴ ۲۱ ۳۲۴ ۰۹۱۲۳۹/۰۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده،سه پله ، جفت جفت*
۳۰۰۳ ۳۲۷ ۰۹۱۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
۴۰۰۵ ۳۹۰ ۰۹۱۲۲۷/۰۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
۲۷۰۰ ۳۹۴ ۰۹۱۲۲۴/۰۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
۵۰۰۷ ۳۸۲ ۰۹۱۲۲۲/۵۰۰/۰۰۰تماس بگیریددرحد صفر
۲۹ ۴۱ ۳۲۹ ۰۹۱۲
+
۲۹ ۴۱ ۳۲۹ ۰۹۱۹
۱۹/۰۰۰/۰۰۰تماس بگیریدصفر مخابراتی جفت
۲۰۱۳ ۳۸۰ ۰۹۱۲۱۸/۰۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده،دهدهی،تاریخ تولدی
۳۹ ۱۹ ۳۷۶ ۰۹۱۲۱۴/۰۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده،پله ای
۸۹ ۱۹ ۳۸۵ ۰۹۱۲۱۴/۰۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده،پله ای*
۶۵ ۳۰ ۳۴۵ ۰۹۱۲۱۴/۰۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
۶۹ ۷۰ ۳۸۷ ۰۹۱۲۱۳/۵۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده*
۶۷۵ ۷۵ ۳۹ ۰۹۱۲۱۲/۵۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده،جفت ،گفتاری
۹۴ ۶۳ ۳۱۴ ۰۹۱۲۱۱/۵۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده*
۸۵ ۴۱ ۳۷۷ ۰۹۱۲۱۱/۵۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده*
۹۳ ۶۱۴ ۳۹ ۰۹۱۲۱۰/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
۸۲ ۴۷ ۳۹۹ ۰۹۱۲۱۰/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
۴۰ ۲۸ ۳۹۵ ۰۹۱۲۱۰/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
۶۵ ۲۴ ۳۳۸ ۰۹۱۲۱۰/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
۲۵۴ ۸۷ ۳۰ ۰۹۱۲۱۰/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
۸۱۵ ۰ ۳۶۶ ۰۹۱۲۱۰/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
۵۲۴ ۰ ۳۱۴ ۰۹۱۲۱۰/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
۸۳۵ ۰ ۳۹۷ ۰۹۱۲۹/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
.۰۹۱۲.۳۹۷.۰.۸۳۵.

همراه:

۰۹۱۲۲۲۰۴۰۰۵

تماس ثابت:

۰۲۱۴۴۲۹۷۶۰۶
۰۲۱۴۴۲۹۶۳۰۶
۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵

تلگرام :

۰۹۱۲۲۲۵۹۰۰۸

 


قیمت سیم کارت کد ۳ به تومان است.

 

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ چیست ؟

به سیم کارتی که پس از کد ۰۹۱۲ عدد ۳ بیاید سیم کارت کد ۳ می گویند ، سیم کارت کد ۳ از دسته سیم کارت های گران قیمت است جالب است بدانید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ صفر و کارکرده تهران در دهه ۷۰ از سوی همراه اول عرضه شد سیم کارت های کد ۳ از قیمت پایه ۹/۵ میلیون تومان به فروش می رسد ، از هم اکنون سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ صفر بصورت محدود در نمایندگی همراه اول محبی

مزایای سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ چیست ؟

مناسب برای استفاده های تجاری و برندینگ

قیمت مناسب تر نسبت کد های ۱ و ۲ همراه اول

پرطرفدار بودن سیم کارت های کد ۳ همراه اول