سیم کارت 0912 کد 4 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۴

درباره سیم کارت کد 4 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت: 
0912.426.58.29.
1 459 458 0912

کارکرده
42/790/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

49 77 486 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
37/790/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

28 69 480 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
36/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

65 71 480 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
36/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

83 50 498 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
36/700/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

74 19 427 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
36/490/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

375 85 49 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
36/300/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

84 25 498 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
36/300/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

409 26 47 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
36/300/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

02 74 498 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
36/300/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

43 268 47 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
36/300/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

14 25 497 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
36/300/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

36 74 489 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
36/100/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

62 51 493 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
36/100/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

67 86 472 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
36/100/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

687 85 49 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
35/490/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

13 86 495 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
35/490/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

16 23 498 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
35/490/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

39 47 485 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
35/490/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

78 64 459 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
35/490/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

22 98 440 0912

کارکرده
38/000/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

4 890 420 0912

کارکرده
29/490/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

29 58 426 0912
فروخته شد
کارکرده

26/590/000فروخته شد

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 

قیمت سیم کارت 0912 کد 4 به تومان است.


سیم کارت 0912 کد 4 چیست ؟


درصورتی که پس از 0912 عدد 4 بیاید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ است ، سیم کارت 0912 کد 4 صفر و کارکرده تهران در دهه ۸۰ از سوی همراه اول عرضه شد ، سیم کارت های کد ۴ از کدهای میان رده سیم کارت ۰۹۱۲ است که قیمت پایه آن از 27/900 میلیون تومان است.


مزایای سیم کارت 0912 کد 4 چیست ؟


سیم کارت های ۹۱۲ کد ۴ پرطرفدار هستند.

قیمت سیم کارت 912 کد 4 میان رده است.

سیم کارت 0912 کد 4 از دسته سیم کارت های قدیمی و معتبر است.


خلاصه کلام!

سیم کارت 0912 کد 4 برای کسانی که تمایلی به خرید سیم کارت های کد جدید همراه اول ندارند مناسب است و معمولا بین خانم ها طرفدار بیشتری دارد.

سیم کارت 0912 کد 4 صفر و کارکرده در نمایندگی همراه اول محبی…

4/5 - (22 امتیاز)