سیم کارت 0912 کد 4 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۴

 

 

درباره سیم کارت کد 4 بیشتر بدانیم!

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)شرح سیم کارت:نوع رند :
0912.41.67.962
40 800 45 09124/500/000در حد صفرهزاری ، ده دهی
7 450 429 09122/900/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
8 450 429 09122/900/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
234 97 42 09122/850/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری ، ترتیبی
65 86 429 09122/740/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ،پله ای
81 947 42 09122/670/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
486 4 483 09121/850/000درحدصفرسایر
32 51 403 09121/790/000درحدصفرکد پایین
80 46 483 09121/790/000درحدصفرسایر
908 67 40 09121/750/000کارکردهکد پایین
249 260 4 09121/750/000درحدصفرکد پایین ، گفتاری
714 728 4 09121/750/000کارکردهگفتاری
962 67 41 09121/750/000کارکردهکد پایین ، گفتاری

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 

سیم کارت 0912 کد 4 صفر و کارکرده تهران در دهه ۸۰ از سوی همراه اول عرضه شد ، سیم کارت های کد ۴ از کدهای میان رده سیم کارت ۰۹۱۲ است که قیمت پایه آن از 1/500 میلیون تومان است.

سیم کارت 0912 کد 4 صفر و کارکرده در نمایندگی همراه اول محبی…

قیمت سیم کارت 0912 کد 4 به تومان است.