سیم کارت 0912 کد 4 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۴

 

 

درباره سیم کارت کد 4 بیشتر بدانیم!

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
0912.4.728.714
40 800 45 09124/900/000

خرید سیم کارت

در حد صفر هزاری ، ده دهی
8 450 429 09122/990/000

خرید سیم کارت

صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، گفتاری
234 97 42 09122/990/000

خرید سیم کارت

صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، گفتاری ، ترتیبی
65 86 429 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ،پله ای
81 947 42 09122/770/000

خرید سیم کارت

صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، گفتاری
30 28 478 09121/990/000

خرید سیم کارت

کارکرده ، پله ای
309 356 4 09121/840/000

خرید سیم کارت

در حد صفر ،گفتاری، کد پایین
714 728 4 09121/840/000

خرید سیم کارت

کارکرده گفتاری

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 

سیم کارت 0912 کد 4 صفر و کارکرده تهران در دهه ۸۰ از سوی همراه اول عرضه شد ، سیم کارت های کد ۴ از کدهای میان رده سیم کارت ۰۹۱۲ است که قیمت پایه آن از 1/500 میلیون تومان است.

سیم کارت 0912 کد 4 صفر و کارکرده در نمایندگی همراه اول محبی…

قیمت سیم کارت 0912 کد 4 به تومان است.