سیم کارت 0912 کد 4 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۴

درباره سیم کارت کد 4 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
0912.479.81.70
30 38 433 09127/200/000تماس بگیریدکارکرده
951 4400 09126/300/000تماس بگیریدکارکرده
961 4400 09126/300/000تماس بگیریدکارکرده
40 800 45 09125/900/000تماس بگیریددر حد صفر هزاری ، ده دهی
720 11 44 09125/500/000تماس بگیریدزنجان کارکرده
24 666 49 09123/900/000تماس بگیریدصفر مخابراتی(فعال نشده) سه عدد یکی
53 666 49 09123/800/000تماس بگیریدصفر مخابراتی(فعال نشده) سه عدد یکی
47 49 435 09123/600/000تماس بگیریدکارکرده
31 35 498 09123/300/000تماس بگیریدکارکرده
31 91 472 09123/300/000تماس بگیریدکارکرده،پله ای
8 450 429 09123/690/000تماس بگیریدصفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، گفتاری
81 947 42 09123/570/000تماس بگیریدصفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، گفتاری
60 38 490 09123/400/000تماس بگیریدکارکرده
873 871 4 09123/200/000تماس بگیریدکارکرده،جفت جفت
509 59 47 09123/200/000تماس بگیریدایینه ای/درحدصفر
763 85 40 09122/700/000تماس بگیریدکارکرده ، کدپایین
105 78 44 09122/600/000تماس بگیریدکارکرده
70 81 479 09122/600/000تماس بگیریدکارکرده

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 

قیمت سیم کارت 0912 کد 4 به تومان است.


سیم کارت 0912 کد 4 چیست ؟


درصورتی که پس از 0912 عدد 4 بیاید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ است ، سیم کارت 0912 کد 4 صفر و کارکرده تهران در دهه ۸۰ از سوی همراه اول عرضه شد ، سیم کارت های کد ۴ از کدهای میان رده سیم کارت ۰۹۱۲ است که قیمت پایه آن از 2/200 میلیون تومان است.


مزایای سیم کارت 0912 کد 4 چیست ؟


سیم کارت های ۹۱۲ کد ۴ پرطرفدار هستند.

قیمت سیم کارت 912 کد 4 میان رده است.

سیم کارت 0912 کد 4 از دسته سیم کارت های قدیمی و معتبر است.


خلاصه کلام!

سیم کارت 0912 کد 4 برای کسانی که تمایلی به خرید سیم کارت های کد جدید همراه اول ندارند مناسب است و معموله بین خانم ها طرفدار بیشتری دارد.

سیم کارت 0912 کد 4 صفر و کارکرده در نمایندگی همراه اول محبی…