سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ | خرید سیم کارت همراه اول کد ۴

درباره سیم کارت کد ۴ بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
۶۵ ۰۰۰ ۴۱ ۰۹۱۲۴۹/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده،پله ای
۴۰ ۸۰۰ ۴۵ ۰۹۱۲۲۱/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریددر حد صفر هزاری ، ده دهی
۷۳ ۶۵ ۴۷۰ ۰۹۱۲۱۱/۹۰۰/۰۰۰تماس با : ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵مشابه صفر ۱۰سال خاموش (کارت فعالسازی)
۴۹ ۷۷ ۴۸۶ ۰۹۱۲۱۱/۷۰۰/۰۰۰تماس با : ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵مشابه صفر ۱۰سال خاموش (کارت فعالسازی)
۵۹ ۷۷ ۴۸۶ ۰۹۱۲۱۱/۷۰۰/۰۰۰تماس با : ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵مشابه صفر ۱۰سال خاموش (کارت فعالسازی)
۵۶ ۱۷ ۴۹۰ ۰۹۱۲۱۱/۷۰۰/۰۰۰تماس با : ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵مشابه صفر ۱۰سال خاموش (کارت فعالسازی)
۲۳۳ ۲۷۶ ۴ ۰۹۱۲۱۱/۷۰۰/۰۰۰تماس با : ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵مشابه صفر ۱۰سال خاموش (کارت فعالسازی)
۶۶۴ ۵۸ ۴۳ ۰۹۱۲۱۱/۵۰۰/۰۰۰تماس با : ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵مشابه صفر ۱۰سال خاموش (کارت فعالسازی)
۸۱ ۱۱ ۴۸۹ ۰۹۱۲۱۱/۵۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده
۶۵ ۶۷ ۴۹۸ ۰۹۱۲۱۰/۹۰۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده،پله ای
۶۰ ۷۳۱ ۴۰ ۰۹۱۲۸/۹۹۰/۰۰۰*امکان پیش خرید*کارکرده،کدپایین،دهدهی
۹۰ ۶۴ ۴۳۹ ۰۹۱۲۸/۷۹۰/۰۰۰*امکان پیش خرید*کارکرده
۸۴ ۳۳ ۴۹۶ ۰۹۱۲۸/۵۹۰/۰۰۰*امکان پیش خرید*کارکرده
۵۷ ۹۸۲ ۴۷ ۰۹۱۲۸/۲۹۰/۰۰۰تماس با : ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵کارکرده ، گفتاری
۵۷ ۷۳ ۴۹۱ ۰۹۱۲۷/۹۹۰/۰۰۰فروخته شدکارکرده
.۰۹۱۲.۴۹۱.۷۳.۵۷.

همراه:

۰۹۱۲۲۲۰۴۰۰۵

تماس ثابت:

۰۲۱۴۴۲۹۷۶۰۶
۰۲۱۴۴۲۹۶۳۰۶ 
۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵

تلگرام :

۰۹۱۲۲۲۵۹۰۰۸

 

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ به تومان است.


سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ چیست ؟


درصورتی که پس از ۰۹۱۲ عدد ۴ بیاید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ است ، سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ صفر و کارکرده تهران در دهه ۸۰ از سوی همراه اول عرضه شد ، سیم کارت های کد ۴ از کدهای میان رده سیم کارت ۰۹۱۲ است که قیمت پایه آن از ۵/۳۰۰ میلیون تومان است.


مزایای سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ چیست ؟


سیم کارت های ۹۱۲ کد ۴ پرطرفدار هستند.

قیمت سیم کارت ۹۱۲ کد ۴ میان رده است.

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ از دسته سیم کارت های قدیمی و معتبر است.


خلاصه کلام!

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ برای کسانی که تمایلی به خرید سیم کارت های کد جدید همراه اول ندارند مناسب است و معموله بین خانم ها طرفدار بیشتری دارد.

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ صفر و کارکرده در نمایندگی همراه اول محبی…