سیم کارت 0912 کد 6 | خرید سیم کارت همراه اول کد 6

درباره سیم کارت کد 6 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
72 72 692 091212/500/000تماس بگیریدصفر مخابراتی(فعال نشده) جفت جفت ، سه پله
575 0 629 0912
+
575 0 629 0919
3/590/000تماس بگیریدصفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، پله ای
828 0 625 09123/490/000تماس بگیریدصفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، پله ای
838 0 625 09123/490/000تماس بگیریدصفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، پله ای
33 61 628 09123/290/000تماس بگیریدصفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، گفتاری
413 68 62 09122/190/000تماس بگیریدکارکرده پله ای
41 90 617 09122/100/000تماس بگیریدکارکرده کد پایین
52 34 687 09121/940/000تماس بگیریدکارکرده ترتیبی
59 807 69 09121/940/000تماس بگیریدکارکرده گفتاری
0912.69.807.59

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۶ به تومان است