سیم کارت 0912 کد 6 | خرید سیم کارت همراه اول کد 6

درباره سیم کارت کد 6 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
838 0 625 09127/290/000تماس با : 02144200265صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، پله ای
99 17 658 09127/190/000تماس با : 02144200265(کارت فعالسازی)
99 27 658 09126/990/000تماس با : 02144200265(کارت فعالسازی)
25 449 65 09126/790/000تماس با : 02144200265(کارت فعالسازی)
0 789 619 09126/790/000تماس با : 02144200265(کارت فعالسازی)
190 173 6 09126/790/000تماس با : 02144200265(کارت فعالسازی)
0912.6.173.190

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۶ به تومان است