سیم کارت 0912 کد 6 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۶

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09192020833

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)شرح سیم کارت:نوع رند :
31 61 628 09121/890/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، پله ای
828 0 625 09121/850/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، پله ای
838 0 625 09121/850/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، پله ای
33 61 628 09121/690/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
20 61 628 09121/690/000فروخته شدکد پایین ، گفتاری
9 611 628 09121/650/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
924 60 61 0912 1/190/000کارکردهکد پایین ، پله ای
588 90 62 09121/550/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین
0912.62.90.588

 

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۶ به تومان است.