سیم کارت 0912 کد 6 | خرید سیم کارت همراه اول کد 6

 

 

درباره سیم کارت کد 6 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
72 72 692 091210/200/000

خرید سیم کارت

صفر مخابراتی(فعال نشده) جفت جفت ، سه پله
610 0 629 0912
+
610 0 629 0919
2/790/000

خرید سیم کارت

صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، گفتاری
575 0 629 0912
+
575 0 629 0919
2/790/000

خرید سیم کارت

صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، پله ای
828 0 625 09122/690/000

خرید سیم کارت

صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، پله ای
838 0 625 09122/690/000

خرید سیم کارت

صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، پله ای
33 61 628 09122/690/000

خرید سیم کارت

صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، گفتاری
9 611 628 09122/450/000

خرید سیم کارت

صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، گفتاری
52 34 687 09121/390/000

خرید سیم کارت

کارکرده ترتیبی
97 365 64 09121/350/000

خرید سیم کارت

درحدصفر گفتاری
87 961 64 09121/350/000

خرید سیم کارت

کارکرده گفتاری
0912.64.961.87

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۶ به تومان است.