سیم کارت 0912 کد 6 | خرید سیم کارت همراه اول کد 6

درباره سیم کارت کد 6 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
575 0 629 0912
+
575 0 629 0919
6/200/000تماس با : 02144200265صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، پله ای
828 0 625 09125/990/000تماس با : 02144200265صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، پله ای
838 0 625 09125/990/000تماس با : 02144200265صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، پله ای
50 46 678 09125/690/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
25 449 65 09125/690/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
0 789 619 09125/690/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
190 173 6 09125/690/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
80 52 619 09125/590/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
19 97 650 09124/890/000تماس با : 02144200265کارکرده
52 34 687 09124/490/000تماس بگیریدکارکرده ترتیبی
0912.687.34.52

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۶ به تومان است

3.8/5 (4 نظر)