سیم کارت 0912 کد 6 | خرید سیم کارت همراه اول کد 6

درباره سیم کارت کد 6 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
828 0 625 09126/590/000تماس با : 02144200265صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، پله ای
838 0 625 09126/590/000تماس با : 02144200265صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، پله ای
50 46 678 09126/090/000تماس با : 02144200265(کارت فعالسازی)
25 449 65 09126/090/000تماس با : 02144200265(کارت فعالسازی)
0 789 619 09126/090/000تماس با : 02144200265(کارت فعالسازی)
190 173 6 09126/090/000تماس با : 02144200265(کارت فعالسازی)
19 97 650 09125/490/000تماس بگیریدکارکرده
52 34 687 09125/190/000تماس بگیریدکارکرده ترتیبی
.0912.687.34.52

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۶ به تومان است