سیم کارت 0912 کد 6 | خرید سیم کارت همراه اول کد 6

درباره سیم کارت کد 6 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
72 72 692 091215/900/000تماس بگیریدصفر مخابراتی(فعال نشده) جفت جفت ، سه پله
7400 690 09129/900/000تماس بگیریددرحدصفر
870 80 60 09128/500/000تماس بگیریددرحدصفر
8600 695 09126/900/000تماس بگیریدکارکرده
40 90 626 09126/900/000تماس بگیریددرحدصفر
50 80 679 09126/500/000تماس بگیریدکارکرده
92 71 666 09125/900/000تماس بگیریددرحدصفر
845 6700 09125/900/000تماس بگیریددرحدصفر
79 74 648 09124/700/000تماس بگیریددرحدصفر
575 0 629 0912
+
575 0 629 0919
4/750/000تماس با : 02144200265صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، پله ای
828 0 625 09124/650/000تماس با : 02144200265صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، پله ای
838 0 625 09124/650/000تماس با : 02144200265صفر مخابراتی(فعال نشده) کد پایین ، پله ای
50 46 678 09124/290/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
25 449 65 09124/190/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
0 789 619 09124/090/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
190 173 6 09124/090/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
80 52 619 09123/990/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
52 34 687 09123/190/000تماس بگیریدکارکرده ترتیبی
0912.687.34.52

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۶ به تومان است

3.3/5 (3 نظر)