سیم کارت ۰۹۱۲ کد 8 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۸

 

درباره سیم کارت کد 8 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت :
0912.875.60.77
4005 875 09122/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری مرتب
9100 875 09122/250/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
9003 875 09122/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
4900 875 09122/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
4008 875 09122/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
9400 871 09122/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
9600 871 09122/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
50 90 875 09122/090/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
70 90 875 09122/090/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
01 61 875 09121/490/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
02 62 875 09121/490/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
20 99 871 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
30 99 871 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
40 99 871 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
50 99 871 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
60 99 871 09121/190/000فروخته شدصفر ،سایر
51 99 871 09121/100/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری
73 60 875 09121/050/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
74 60 875 09121/050/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
79 60 875 09121/050/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
77 60 875 09121/250/000فروخته شدصفر ،سایر

سیم کارت 0912 کد 8

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 

سیم کارت 0912 کد 8 صفر از سال ۱۳۸۹ بصورت ثبت نام از سوی همراه اول عرضه شد ، هم اکنون سیم کارت کد ۸ صفر و کارکرده در نمایندگی همراه اول .

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۸ صفر هم اکنون از ۷۰۰ هزار تومان و کد ۸ کار کرده از ۵۰۰ هزار تومان است.

قیمت سیم کارت کد 8 تهران به تومان است.