سیم کارت ۰۹۱۲ کد 8 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۸

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت :
0912.890.18.34
4005 875 09122/400/000

خرید آنلاین

هزاری مرتب
4008 875 09121/790/000

خرید آنلاین

هزاری
9400 871 09121/790/000

خرید آنلاین

هزاری
9600 871 09121/790/000

خرید آنلاین

هزاری
90 92 875 09121/290/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
92 94 875 0912 1/200/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
30 991 81 09121/100/000

خرید آنلاین

صفر ، کد پایین ، آینه ای
14 64 875 09121/100/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
16 36 875 09121/100/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
2 475 875 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
3 475 875 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
8 475 875 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
9 475 875 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
713 719 8 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
714 719 8 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
716 719 8 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
83 90 875 0912899/000

خرید آنلاین

صفر ،سایز
84 90 875 0912899/000

خرید آنلاین

صفر ،سایز
1982 875 0912870/000

خرید آنلاین

صفر ،تاریخ تولدی میلادی
1983 875 0912870/000

خرید آنلاین

صفر ،تاریخ تولدی میلادی
1986 875 0912870/000فروخته شدصفر ،تاریخ تولدی میلادی
1988 875 0912899/000فروخته شد
صفر ،تاریخ تولدی میلادی
962 80 83 0912690/000فروخته شدکارکرده،پله ای
34 18 890 0912650/000فروخته شدکارکرده،سایر

سیم کارت 0912 کد 8

 

سیم کارت 0912 کد 8 صفر از سال ۱۳۸۹ بصورت ثبت نام از سوی همراه اول عرضه شد ، هم اکنون سیم کارت کد ۸ صفر و کارکرده در نمایندگی همراه اول .

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۸ صفر هم اکنون از ۷۰۰ هزار تومان و کد ۸ کار کرده از ۵۰۰ هزار تومان است.

قیمت سیم کارت کد 8 تهران به تومان است.