سیم کارت ۰۹۱۲ کد 8 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۸

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09192020833

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت :
0912.87.54.159
4005 875 09122/400/000

خرید آنلاین

هزاری مرتب
4008 875 09121/790/000

خرید آنلاین

هزاری
9400 871 09121/790/000

خرید آنلاین

هزاری
9500 871 09121/790/000

خرید آنلاین

هزاری
9600 871 09121/790/000

خرید آنلاین

هزاری
122 199 8 09121/150/000فروخته شدصفر ، گفتاری ، کد پایین
133 199 8 09121/150/000فروخته شدصفر ، گفتاری ، کد پایین
30 991 81 09121/100/000

خرید آنلاین

صفر ، کد پایین ، آینه ای
1 475 875 0912970/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
2 475 875 0912970/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
3 475 875 0912970/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
8 475 875 0912970/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
9 475 875 0912970/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
712 719 8 0912970/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
713 719 8 0912970/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
714 719 8 0912970/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
715 719 8 0912970/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
716 719 8 0912970/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
14 64 875 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
24 14 875 0912990/000فروخته شدهصفر ، پله ای
34 14 875 0912990/000فروخته شدهصفر ، پله ای
16 36 875 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
03 63 875 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
04 64 875 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
28 10 875 0912850/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
29 10 875 0912850/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
156 54 87 0912799/000

خرید آنلاین

صفر ، گفتاری
157 54 87 0912799/000فروخته شدصفر ، گفتاری
158 54 87 0912799/000

خرید آنلاین

صفر ، گفتاری
09 14 875 0912790/000فروخته شدصفر ، سایر
159 54 87 0912799/000

خرید آنلاین

صفر ، گفتاری
26 10 875 0912580/000فروخته شدکارکرده ، سایر
27 10 875 0912580/000

خرید آنلاین

کارکرده ، سایر

سیم کارت 0912 کد 8

 

سیم کارت 0912 کد 8 صفر از سال ۱۳۸۹ بصورت ثبت نام از سوی همراه اول عرضه شد ، هم اکنون سیم کارت کد ۸ صفر و کارکرده در نمایندگی همراه اول .

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۸ صفر هم اکنون از ۷۰۰ هزار تومان و کد ۸ کار کرده از ۵۰۰ هزار تومان است.

قیمت سیم کارت کد 8 تهران به تومان است.

توجه: کلیه خطوط 0912 کد 8 مربوط به استان تهران می باشد.(جهت تشخیص سیم کارت 0912 تهران از شهرستان آموزش تصویری زیر را با دقت مشاهده نمایید)