سیم کارت 0912 کد 5 | خرید سیم کارت همراه اول کد 5

درباره سیم کارت کد 5 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت: 
2345 500 0912

صفر مخابراتی(فعال نشده) هزاری ، ترتیبی
75/000/000تماس با : 02144200265
92 62 579 0912

کارکرده ، رند پله ای
16/790/000تماس با : 02144200265
826 27 59 0912

صفر مخابراتی
15/890/000تماس با : 02144200265
85 76 592 0912

صفر مخابراتی
15/790/000تماس با : 02144200265
384 52 58 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
13/790/000تماس با : 02144200265
453 38 58 0912

کارکرده
13/190/000تماس با : 02144200265
462 62 51 0912

کارکرده
13/700/000تماس با : 02144200265
278 478 5 0912

کارکرده*
13/700/000تماس با : 02144200265
291 0 578 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/890/000تماس با : 02144200265
618 44 59 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/890/000تماس با : 02144200265
02 769 59 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/890/000تماس با : 02144200265
21 45 583 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/990/000تماس با : 02144200265
24 73 591 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/890/000تماس با : 02144200265
681 82 57 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/890/000تماس با : 02144200265
15 96 583 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/790/000تماس با : 02144200265
01 26 597 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/890/000تماس با : 02144200265
39 46 579 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/790/000تماس با : 02144200265
16 254 57 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/790/000تماس با : 02144200265
97 248 57 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/790/000تماس با : 02144200265
97 142 57 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/790/000تماس با : 02144200265
506 41 59 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/790/000تماس با : 02144200265
41 89 576 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/790/000تماس با : 02144200265
18 94 586 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/790/000تماس با : 02144200265
39 18 584 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/790/000تماس با : 02144200265
95 16 583 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/790/000تماس با : 02144200265
34 69 578 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/790/000تماس با : 02144200265
78 52 596 0912
مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
12/790/000تماس با : 02144200265
98 18 527 0912

کارکرده ، رندپله ای
12/890/000تماس با : 02144200265
738 0 537 0912
*فروخته شد
کارکرده ، رندپله ای
11/990/000*فروخته شد
0912.537.0.738.

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 


سیم کارت 0912 کد 5 چیست ؟

اگر پس از کد 0912 عدد 5 بیاید سیم کارت 0912 کد 5 است ، سیم کارت 0912 کد 5 از دسته سیم کارت های میان رده قیمتی است، قیمت سیم کارت کد 5 به تومان است.


مزایای سیم کارت 0912 کد 5 چیست ؟

قیمت مناسب سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۵

پرطرفدار بودن سیم کارت کد ۵


    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۴۴ رای