سیم کارت ۰۹۱۲ کد 5 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۵

 

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09192020833

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)شرح سیم کارت:نوع رند :
0912.59.76.379
5 4 3 2 500 09129/900/000صفر مخابراتی(فعال نشده)هزاری ، ترتیبی
60 20 574 09123/390/000صفر مخابراتی(فعال نشده)ده دهی
07 17 534 09122/290/000صفر مخابراتی(فعال نشده)پله ای
90 16 534 09122/100/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین
91 22 574 09122/100/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین
06 17 534 09121/990/000صفر مخابراتی(فعال نشده)سایر
29 44 533 09121/590/000کارکردهدودویی
51 58 593 09121/550/000کارکردهپله ای
82 32 548 09121/490/000کارکردهپله ای
379 76 59 09121/190/000درحدصفرگفتاری

قیمت سیم کارت کد 5 به تومان است.