سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۵ | خرید سیم کارت همراه اول کد ۵

درباره سیم کارت کد ۵ بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
۲۳۴۵ ۵۰۰ ۰۹۱۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰تماس با : ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵صفر مخابراتی(فعال نشده) هزاری ، ترتیبی
۶۰ ۲۰ ۵۷۴ ۰۹۱۲۱۵/۵۰۰/۰۰۰تماس با : ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵صفر مخابراتی(فعال نشده) ده دهی
۲۷۹ ۵۲ ۵۸ ۰۹۱۲۱۰/۹۰۰/۰۰۰تماس با : ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵مشابه صفر ۱۰سال خاموش (کارت فعالسازی)
۳۸۴ ۵۲ ۵۸ ۰۹۱۲۱۰/۹۰۰/۰۰۰تماس با : ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵مشابه صفر ۱۰سال خاموش (کارت فعالسازی)
۴۷۱ ۵۲ ۵۸ ۰۹۱۲۱۰/۹۰۰/۰۰۰تماس با : ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵مشابه صفر ۱۰سال خاموش (کارت فعالسازی)
۷۳۹ ۵۲ ۵۸ ۰۹۱۲۱۰/۹۰۰/۰۰۰تماس با : ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵مشابه صفر ۱۰سال خاموش (کارت فعالسازی)
۴۵۶ ۸۸ ۵۹ ۰۹۱۲۱۰/۵۰۰/۰۰۰تماس با : ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵مشابه صفر ۱۰سال خاموش (کارت فعالسازی)
۱۰ ۴۷ ۵۶۹ ۰۹۱۲۱۰/۲۰۰/۰۰۰تماس با : ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵مشابه صفر ۱۰سال خاموش (کارت فعالسازی)
۵۳ ۸۱ ۵۶۳ ۰۹۱۲۹/۹۰۰/۰۰۰تماس با : ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵مشابه صفر ۱۰سال خاموش (کارت فعالسازی)
۴۵۳ ۳۸ ۵۸ ۰۹۱۲۸/۱۹۰/۰۰۰*امکان پیش خرید* کارکرده پله ای
۴۲۱ ۲۷ ۵۷ ۰۹۱۲۷/۹۹۰/۰۰۰*امکان پیش خرید* کارکرده پله ای
۸۹ ۷۳۳ ۵۹ ۰۹۱۲۷/۷۵۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده گفتاری
۱ ۷۶۴ ۵۲۴ ۰۹۱۲۷/۵۵۰/۰۰۰تماس بگیریدکارکرده گفتاری
۰۹۱۲.۵۲۴.۷۶۴.۱

همراه:

۰۹۱۲۲۲۰۴۰۰۵

تماس ثابت:

۰۲۱۴۴۲۹۷۶۰۶
۰۲۱۴۴۲۹۶۳۰۶ 
۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵

تلگرام :

۰۹۱۲۲۲۵۹۰۰۸

 


سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۵ چیست ؟

اگر پس از کد ۰۹۱۲ عدد ۵ بیاید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۵ است ، سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۵ از دسته سیم کارت های میان رده قیمتی است، قیمت سیم کارت کد ۵ به تومان است.


مزایای سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۵ چیست ؟

قیمت مناسب سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۵

پرطرفدار بودن سیم کارت کد ۵