سیم کارت 0912 کد 5 | خرید سیم کارت همراه اول کد 5

درباره سیم کارت کد 5 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت: 
0912.58.657.93.
384 52 58 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
35/790/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

826 27 59 0912

صفر مخابراتی
35/890/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

85 76 592 0912

صفر مخابراتی
35/790/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

291 0 578 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
31/290/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

618 44 59 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
31/290/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

02 769 59 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
31/290/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

21 45 583 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
31/190/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

24 73 591 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
31/190/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

681 82 57 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
31/190/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

01 26 597 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
31/190/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

15 96 583 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
30/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

39 46 579 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
30/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

16 254 57 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
30/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

97 248 57 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
30/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

97 142 57 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
30/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

506 41 59 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
30/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

41 89 576 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
30/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

18 94 586 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
30/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

39 18 584 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
30/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

95 16 583 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
30/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

34 69 578 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
30/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

78 52 596 0912

مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
30/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

538 0 524 0912

کارکرده*قرارداد ۲۰ روزه
25/490/000فروخته شد
93 657 58 0912

کارکرده
23/490/000فروخته شد

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 


سیم کارت 0912 کد 5 چیست ؟

اگر پس از کد 0912 عدد 5 بیاید سیم کارت 0912 کد 5 است ، سیم کارت 0912 کد 5 از دسته سیم کارت های میان رده قیمتی است، قیمت سیم کارت کد 5 به تومان است.


مزایای سیم کارت 0912 کد 5 چیست ؟

قیمت مناسب سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۵

پرطرفدار بودن سیم کارت کد ۵


4.3/5 - (42 امتیاز)