سیم کارت 0912 کد 5 | خرید سیم کارت همراه اول کد 5

 

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)شرح سیم کارت:نوع رند :
0912.58.77.289
5 4 3 2 500 09129/900/000صفر مخابراتی(فعال نشده)هزاری ، ترتیبی
60 20 574 09123/890/000صفر مخابراتی(فعال نشده)ده دهی
07 17 534 09122/640/000صفر مخابراتی(فعال نشده)پله ای
91 22 574 09122/420/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین
29 44 533 09121/850/000کارکردهدودویی
63 03 598 09121/600/000کارکردهپله ای
82 32 548 09121/590/000کارکردهپله ای
68 47 546 09121/550/000کارکردهپله ای
33 87 540 09121/550/000کارکردهسایر
16 84 564 09121/450/000کارکردهسایر *البرز*
48 86 530 09121/350/000کارکردهکد پایین
289 77 58 09121/350/000کارکردهسایر

قیمت سیم کارت کد 5 به تومان است.