سیم کارت 0912 کد 5 | خرید سیم کارت همراه اول کد 5

 

 

 

درباره سیم کارت کد 5 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
0912.59.33.746
5 4 3 2 500 091217/900/000تماس بگیریدصفر مخابراتی(فعال نشده) هزاری ، ترتیبی
60 20 574 09125/590/000تماس بگیریدصفر مخابراتی(فعال نشده) ده دهی
61 11 566 0912
*
161 61 56 0912
*
61 611 56 0912
4/700/000تماس بگیریددرحد صفر ، رند ۳ رقمی ، جفت جفت ، پله ای آخر ، دودویی میانی (البرز)
908 62 52 09122/200/000تماس بگیریدکارکرده کد پایین پله ای
12 37 521 09122/050/000تماس بگیریدکارکرده کد پایین
457 0 536 09121/990/000تماس بگیریددرحد صفر ، سایر
1 764 524 09121/940/000تماس بگیریدکارکرده گفتاری
84 65 577 09121/940/000تماس بگیریدکارکرده ترتیبی
746 33 59 09121/940/000تماس بگیریدکارکرده

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 

قیمت سیم کارت کد 5 به تومان است.