سیم کارت 0912 کد 5 | خرید سیم کارت همراه اول کد 5

درباره سیم کارت کد 5 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
5 4 3 2 500 091245/000/000تماس با : 02144200265صفر مخابراتی(فعال نشده) هزاری ، ترتیبی
60 20 574 091212/900/000تماس با : 02144200265صفر مخابراتی(فعال نشده) ده دهی
370 52 58 09127/900/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
279 52 58 09127/900/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
384 52 58 09127/800/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
471 52 58 09127/700/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
739 52 58 09127/700/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
456 88 59 09126/990/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
10 47 569 09126/990/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
53 81 563 09126/890/000تماس با : 02144200265مشابه صفر 10سال خاموش (کارت فعالسازی)
421 27 57 09126/590/000تماس بگیریدکارکرده پله ای
82 99 501 09126/250/000تماس بگیریدکارکرده کد پایین
1 764 524 09125/990/000تماس بگیریدکارکرده گفتاری
30 92 583 09125/990/000تماس بگیریدکارکرده
6 528 513 09125/990/000تماس بگیریدکارکرده گفتاری
0912.513.528.6

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 


سیم کارت 0912 کد 5 چیست ؟

اگر پس از کد 0912 عدد 5 بیاید سیم کارت 0912 کد 5 است ، سیم کارت 0912 کد 5 از دسته سیم کارت های میان رده قیمتی است، قیمت سیم کارت کد 5 به تومان است.


مزایای سیم کارت 0912 کد 5 چیست ؟

قیمت مناسب سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۵

پرطرفدار بودن سیم کارت کد ۵