سیم کارت 0912 کد 9 | خرید سیم کارت همراه اول کد 9

درباره سیم کارت کد 9 بیشتر بدانیم!

خرید سیم کارت 0912 کد 9 به قیمت مناسب  (سیم کارت 0912 کد 9 معمولی ارزانترین قیمت بازار و رند) صفر و کارکرده با امکان خرید آنلاین سیم کارت از نمایندگی همراه اول محبی با ارسال رایگان و سریع (۳ ساعته) می باشد  ، قیمت سیم کارت کد 9 در حال حاضر بیش از 2 میلیون و دویست هزار تومان می باشد ، لیست سیم کارت کد 9 در جدول پایین می توانید مشاهده نمایید ، توجه داشته باشید روبروی هر شماره مبلغ سیم کارت درج شده است که با انتخاب گزینه خرید سیم کارت میتوانید براحتی خرید را انجام دهید ، جهت مشاوره قبل از خرید می توانید با شماره های زیر در تماس باشید:


02144200265

02144297606

09122259008


کلیه خرید های آنلاین از نمایندگی همراه اول محبی ارسال رایگان است


شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:موقعیت و نوع رند سیم کارت:
654 41 96 09121/990/000

خرید سیم کارت

کارکرده،ترتیبی آخر
43 32 968 09122/390/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
47 32 968 09122/390/000

خرید سیم کارت

صفر سایر (تهران)
56 832 96 09122/450/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
1951 968 09122/470/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
1952 968 09122/450/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
1953 968 09122/450/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
1954 968 09122/450/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
1956 968 09122/470/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
82 0 81 96 09122/650/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
83 0 81 96 09122/550/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
84 0 81 96 09122/550/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
85 0 81 96 09122/550/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
86 0 81 96 09122/550/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
89 0 81 96 09122/550/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
1957 968 09122/450/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
1959 968 09122/750/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری پله ای (تهران)
960 1 968 09122/650/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
961 1 968 09122/630/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
962 1 968 09122/580/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
964 1 968 09122/580/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
965 1 968 09122/580/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
966 1 968 09122/850/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
967 1 968 09122/750/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
969 1 968 09122/950/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری پله ای (تهران)
1971 968 09122/470/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
1972 968 09122/450/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
1973 968 09122/450/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
1974 968 09122/450/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
1975 968 09122/450/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
1976 968 09122/470/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (تهران)
628 675 9 09122/490/000

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری
629 675 9 09122/490/000

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری
631 675 9 09122/490/000

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری
632 675 9 09122/490/000

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری
962 3 967 09122/560/000

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری،جفت(خط تهران)
64 14 951 09122/750/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
14 64 957 09122/750/000

خرید سیم کارت

صفر پله ای (تهران)
17 47 956 09122/750/000

خرید سیم کارت

صفر پله ای (تهران)
616 0 951 09122/750/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
626 0 951 09122/750/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
646 0 951 09122/750/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
0949 951 09122/750/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
0979 951 09122/750/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
0939 951 09122/850/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای،کدینگ(خط تهران)
0 364 964 09122/850/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت(خط تهران)
4 567 967 09122/860/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت، ترتیبی(خط تهران)
9 567 967 09122/860/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت، ترتیبی(خط تهران)
7 567 967 09122/990/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت، ترتیبی(خط تهران)
825 425 9 09123/150/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری(خط سمنان)
736 36 95 09123/150/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری(خط تهران)
258 58 95 09123/150/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری(خط تهران)
756 750 9 09123/190/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (البرز)
755 750 9 09123/390/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (البرز)
57 507 97 09123/500/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (البرز)
758 750 9 09123/190/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (البرز)
9 75 0 75 9 09123/900/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (البرز)
556 33 95 09123/850/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
558 33 95 09123/850/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
33 17 944 09122/990/000

خرید سیم کارت

صفر سایر (تهران)
66 21 944 09122/990/000

خرید سیم کارت

صفر سایر (تهران)
112 44 95 09122/990/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
113 44 95 09122/990/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
115 44 95 09122/990/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
116 44 95 09122/990/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
117 44 95 09122/990/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
119 44 95 09122/990/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
81 0 71 96 09122/990/000

خرید سیم کارت

صفر سایر (تهران)
7227 985 09123/590/000

خرید سیم کارت

صفر،آیینه ای(خط تهران)
7337 985 09123/590/000

خرید سیم کارت

صفر،آیینه ای(خط تهران)
7667 985 09123/590/000

خرید سیم کارت

صفر،آیینه ای(خط تهران)
7997 985 09123/590/000

خرید سیم کارت

صفر،آیینه ای(خط تهران)
63 62 984 09123/590/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
73 72 984 09123/590/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
68 67 984 09123/590/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
57 78 957 09123/850/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری(خط تهران)
62 54 962 09123/850/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری(خط تهران)
68 21 968 09123/850/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت(خط تهران)
68 35 968 09123/850/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت(خط تهران)
68 37 968 09123/850/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت(خط تهران)
67 98 967 09123/850/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت(خط تهران)
71 0 71 96 09123/950/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت(خط تهران)
447 47 98 09123/990/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای،ترازویی ،جفت.آیینه ای(خط تهران)
7200 964 0912
4/900/000

خرید سیم کارت

صفر،هزاری(خط تهران)
3900 964 0912
4/900/000

خرید سیم کارت

صفر،هزاری(خط تهران)
7900 956 0912
4/900/000

خرید سیم کارت

صفر،هزاری(خط تهران)
0912.956.7900


همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008سیم کارت 0912 کد 9 چیست؟

در صورتی که پس از کد 912 عدد 9 بیاید سیم کارت 0912 کد 9 است ، سیم کارت 0912 کد 9 در تاریخ 26 اسفند 1392 به بازار خرید و فروش سیم کارت عرضه شد.


مزایای خرید سیم کارت 0912 کد 9 چیست؟

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ یک سیم کارت دایمی ارزان قیمت است

تنوع شماره های کد 9 بسیار زیاد است

سیم کارت 0912 کد 9 یک سیم کارت دایمی معتبر است


خلاصه کلام!

سیم کارت 912 کد 9 برای افرادی که می خواهند یک سیم کارت ۰۹۱۲ با مبلغ کمتر از ۳ میلیون تومان داشته باشند گزینه بسیار مناسبی است.

فروش سیم کارت 912 کد 9 به قیمت دولتی در نمایندگی همراه اول محبی

قیمت سیم کارت کد 9 همراه اول به تومان است.

توجه: کلیه خطوط 0912 کد 9 مربوط به استان تهران می باشد

5/5 (1 نظر)

20 دیدگاه

 1. سلام

  رند کد پایین برای سیم کارت های کد نه و کد صفر معنا ندارد و تفاوتی قیمتی در کد بالا و پایین ندارد.

 2. کد 9 فرقی داره سه رقم اولش چی باشه یعنی منظورم اینه که کد ۹ هم رند کد پایین و کد بالا داره اگر داره بگید تفاوت قیمتش حدودا چنده

 3. سلام

  انتخاب سیم کارت ۰ و کد ۹ کاملا به سلیقه شما بستگی دارد و تفاوتی از نظر برتری ندارند

 4. سلام و عرض ادب من از شهرستان تبریز هستم و خیلی مشتاق بودم خطی از خطوط 0912 داشته باشم البته در مشهد که کار میکردم خطی از مشهد دارم ولی میخواستم خط912 نیز میبود تا به کارهایمان یکمی سروسامان میداد متاسفانه خط ارزان پیدا نکردم میشه کمکمان بنمایید از زحماتتان سپایگذارم بیشتر و بیشتر

 5. سلام. ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شما،فکر نمیکردم به این سرعت سیم کارت فعال و بدستم برسه. واقعا از خدمات دهی و پاسخ گویی شما کمال قدردانی و تشکر را دارم.

 6. باسلام دراین ماه مهر من دوتا سیم کارت خریدم بسیار خوب کارهاسریع انجام شد بخصوص اولین سیم کارت از زمان درخواست تاوصول دوساعت شد خیلی عالی بود ممنون از کارشناسان محترم آرزوی توفیق رروز افزون

 7. بصورت حضوری خرید سیم کارت کد ۹ داشتم خیلی سریع انجام دادن نمایندگی همراه اول هستن کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشید

  ممنونم

 8. سایت خوبیه من راضی بودم از خریدم ، صبح ساعت ۱۱ انلاین خریدم ساعت ۱۴ رایگان به دسلم رسید بسیار بسیار سریع بود از دیجی کالا هم سریعتر تشکر از نمایندگی همراه اول اقای محبی

 9. من سیم کارت و از این سایت گرفتم ،راضی بودم سریع و رایگان بعد از خرید انلاین ارسل کردن.
  تشکر از نمایندگی همراه اول

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

ارسال دیدگاه