سیم کارت 0912 کد 9 | خرید و فروش سیم کارت همراه اول کد 9

درباره سیم کارت کد 9 بیشتر بدانیم!خرید سیم کارت 0912 کد 9 به قیمت مناسب  (سیم کارت 0912 کد 9 معمولی ارزانترین قیمت بازار و رند) صفر و کارکرده با امکان خرید آنلاین سیم کارت از نمایندگی همراه اول محبی با ارسال رایگان و سریع (۳ ساعته) می باشد  ، قیمت سیم کارت کد 9 کارکرده در حال حاضر بیش از 16 میلیون و نهصد هزار تومان می باشد ، لیست سیم کارت کد 9 در جدول پایین می توانید مشاهده نمایید ، توجه داشته باشید روبروی هر شماره مبلغ سیم کارت درج شده است که با انتخاب گزینه خرید سیم کارت میتوانید براحتی خرید را انجام دهید ، جهت مشاوره قبل از خرید می توانید با شماره های زیر در تماس باشید:


02144200265

02144297606

09122259008


شماره سیم کارت:قیمت و خرید آنلاین:
0912.900.40.89.
73 71 936 0912

کارکرده
قیمت روز و خرید آنلاین
7 567 967 0912

کارکرده
قیمت روز و خرید آنلاین
29 745 92 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
543 0 967 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
93 475 96 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
1957 968 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
1976 968 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
55 21 958 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
33 68 954 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
628 675 9 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
629 675 9 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
631 675 9 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
632 675 9 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
89 16 961 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
45 86 910 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
21 57 910 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
91 44 968 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
92 44 968 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
93 44 968 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
97 44 968 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
87 44 968 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
89 44 968 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
71 88 964 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
73 88 964 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
75 88 964 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
28 67 910 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
29 67 910 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
014 35 95 0912

صفر ، پله ای
قیمت روز و خرید آنلاین
85 10 967 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
86 10 967 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
89 10 967 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
960 1 968 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
961 1 968 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
962 1 968 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
964 1 968 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
965 1 968 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
95 20 962 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
97 20 962 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
98 20 962 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
81 0 71 96 0912

صفر
قیمت روز و خرید آنلاین
1959 968 0912

صفر ، گفتاری ، پله ای
قیمت روز و خرید آنلاین
14 64 957 0912

صفر ، پله ای
قیمت روز و خرید آنلاین
75 15 956 0912

صفر ، پله ای
قیمت روز و خرید آنلاین
85 05 924 0912

صفر ، پله ای
قیمت روز و خرید آنلاین
626 0 951 0912

صفر ، پله ای
قیمت روز و خرید آنلاین
646 0 951 0912

صفر ، پله ای
قیمت روز و خرید آنلاین
285 582 9 0912

صفر،رند آینه ای
قیمت روز و خرید آنلاین
1 456 956 0912

صفر ، گفتاری ، جفت عدد 54
قیمت روز و خرید آنلاین
0 364 964 0912

صفر ، جفت
قیمت روز و خرید آنلاین
4 567 967 0912

صفر ، جفت ، ترتیبی
قیمت روز و خرید آنلاین
9 567 967 0912

صفر ، جفت ، ترتیبی
قیمت روز و خرید آنلاین
825 425 9 0912

صفر ، جفت ، گفتاری(خط سمنان)
قیمت روز و خرید آنلاین
736 36 95 0912

صفر ، جفت ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
258 58 95 0912

صفر ، جفت ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
758 750 9 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
7227 985 0912

صفر ، آیینه ای
قیمت روز و خرید آنلاین
7337 985 0912

صفر ، آیینه ای
قیمت روز و خرید آنلاین
7667 985 0912

صفر ، آیینه ای
قیمت روز و خرید آنلاین
7997 985 0912

صفر ، آیینه ای
قیمت روز و خرید آنلاین
68 67 984 0912

صفر ، پله ای
قیمت روز و خرید آنلاین
57 78 957 0912

صفر ، جفت ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
62 54 962 0912

صفر ، جفت ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
68 35 968 0912

صفر ، جفت
قیمت روز و خرید آنلاین
68 37 968 0912

صفر ، جفت
قیمت روز و خرید آنلاین
67 98 967 0912

صفر ، جفت
قیمت روز و خرید آنلاین
447 47 98 0912

صفر ، پله ای ، ترازویی ،جفت ، آیینه ای
قیمت روز و خرید آنلاین
86 57 957 0912

صفر ، جفت
قیمت روز و خرید آنلاین
69 19 968 0912

صفر ، پله ای
قیمت روز و خرید آنلاین
82 16 961 0912

صفر ، آینه ای
قیمت روز و خرید آنلاین
796 93 90 0912

صفر ، پله ای
قیمت روز و خرید آنلاین
355 544 9 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
60 26 968 0912

صفر ، سایر
قیمت روز و خرید آنلاین
327 427 9 0912

صفر ، جفت و گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
48 0 47 96 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
19 89 927 0912

صفر ، پله ای
قیمت روز و خرید آنلاین
754 0 923 0912

صفر ، سایر
قیمت روز و خرید آنلاین
58 71 910 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
39 64 910 0912

صفر ، گفتاری
قیمت روز و خرید آنلاین
8 610 910 0912

صفر ، جفت ، کدینگ
قیمت روز و خرید آنلاین
71 0 71 96 0912

صفر ، جفت
قیمت روز و خرید آنلاین
89 57 957 0912

صفر ، جفت
قیمت روز و خرید آنلاین
96 57 957 0912

صفر ، جفت
قیمت روز و خرید آنلاین
98 57 957 0912

صفر ، جفت
قیمت روز و خرید آنلاین
61 73 973 0912

صفر ، جفت ، کدینگ
قیمت روز و خرید آنلاین
62 73 973 0912

صفر ، جفت ، کدینگ
قیمت روز و خرید آنلاین
68 73 973 0912

صفر ، جفت ، کدینگ
قیمت روز و خرید آنلاین
69 73 973 0912

صفر ، جفت ، کدینگ
قیمت روز و خرید آنلاین
85 73 973 0912

صفر ، جفت ، کدینگ
قیمت روز و خرید آنلاین
91 73 973 0912

صفر ، جفت ، کدینگ
قیمت روز و خرید آنلاین
92 73 973 0912

صفر ، جفت ، کدینگ
قیمت روز و خرید آنلاین
96 73 973 0912

صفر ، جفت ، کدینگ
قیمت روز و خرید آنلاین
84 63 963 0912

صفر ، جفت ، کدینگ
قیمت روز و خرید آنلاین
85 63 963 0912

صفر ، جفت ، کدینگ
قیمت روز و خرید آنلاین
86 63 963 0912

صفر ، جفت ، کدینگ
قیمت روز و خرید آنلاین
87 63 963 0912

صفر ، جفت ، کدینگ
قیمت روز و خرید آنلاین
73 88 973 0912

صفر ، جفت
قیمت روز و خرید آنلاین
54 77 954 0912

صفر ، جفت
قیمت روز و خرید آنلاین
7200 964 0912

صفر ، هزاری
قیمت روز و خرید آنلاین
3900 964 0912

صفر ، هزاری
قیمت روز و خرید آنلاین
7900 956 0912

صفر ، هزاری
قیمت روز و خرید آنلاین
89 40 900 0912

صفر ، هزاری
قیمت روز و خرید آنلاین


آدرس نمایندگی همراه اول محبی :

*شعبه مرکزی : فلکه اول صادقیه به سمت ستارخان بین چهار راه اسدی و خسرو پاساژ صدف طبقه زیر همکف پلاک 5 نمایندگی همراه اول محبی


سیم کارت 0912 کد 9 چیست؟

در صورتی که پس از کد 912 عدد 9 بیاید سیم کارت 0912 کد 9 است ، سیم کارت 0912 کد 9 در تاریخ 26 اسفند 1392 به بازار خرید و فروش سیم کارت عرضه شد.


مزایای خرید سیم کارت 0912 کد 9 چیست؟

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ یک سیم کارت دایمی ارزان قیمت است

تنوع شماره های کد 9 بسیار زیاد است

سیم کارت 0912 کد 9 یک سیم کارت دایمی معتبر است


خلاصه کلام!

سیم کارت 912 کد 9 برای افرادی که می خواهند یک سیم کارت ۰۹۱۲ با مبلغ کمتر از 22 میلیون تومان داشته باشند گزینه بسیار مناسبی است.

فروش سیم کارت 912 کد 9 به قیمت دولتی در نمایندگی همراه اول محبی

قیمت سیم کارت کد 9 همراه اول به تومان است.

توجه: کلیه خطوط 0912 کد 9 مربوط به استان تهران می باشد

4.3/5 - (12 امتیاز)

۶۷ دیدگاه

 1. من از نمایندگی شما سیمکارت گرفتم خیلی راصی بودم هم از برخورد شما و توجهتون که سریع کمتر از یک ساعت سیم به نام زده شد و تحویل کرفتم خیلی خیلی سپاسگزارم پایدار باشید 🌹

 2. سلام اقساطی هم امکانش هست آیابخریم یانه
  ۰۹۱۹۹۰۹۱۲۰۹
  درصورت امکان خبربدین ممنونتون میشم
  من یه کد۹میخام باتشکرفراوان

 3. باعرض سلام خدمت سروران گرامی برای خط کارکرده کد۲معاوضعه کنم ایفروش خط خودم ببینم به چه قیمتی سیم کارت منو برمی‌دارید متشکرم

 4. سلام خسته نباشید. خواستم بدونم درخواس سیم کارت ۰۹۱۲۹۲۰۹۶۰۰ این شماره رو بخوایم مقدور هست تهیه بشه یا خیر.

 5. سلام برام یه پیامک امد که شماره شخصی نبودقراربودسیمکارت رندی بدستم برسه ولی بسته پستی رسیدبه قیمت ۱۵۰۰۰۰ هزارتومن ولی سیمکارتی که بدستم رسیدنه خط ازخانواده ۹۱۲ بودنه حتیذره ای هم رندنبود ازکجاپیگییربسم بسته پستیمم پلوم نبود

 6. سلام
  احتمال ارزان شدن نهایت در حد ۱۰٪ پیش بینی میشه علت هم اینه که سیم کارت ۰۹۱۲ دیگه از سمت همراه اول تولید نمیشه و علت اصلی گران شدن همینه به نظر بنده حدود ۹۰٪ احتمال گرانی تا ۵۰٪ تا پایان سال هست و فقط ۱۰٪ احتمال ارزان شدن بسیاز جزیی وجود داره ، بر اساس تحقیقات در بازار سیم کارت ، قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ تا حدود ۷ میلیون تومان تا پایان سال ۱۴۰۰ وجود داره

 7. سلام
  یه سوالی ازشماداشتم.به دلیل اینکه کارتون اینه وتجربه دارید،اگه فرض کنیم قیمت هاثابت بشن یا ارزونی بشه وازاین حرفا؛احتمال اینکه قیمت سیمکارت کم بشه هست؟

 8. سلام سال نو مبارک سال خوبی داشته باشید دنبال ی خط ۹۱۲ کد ۹ هستم اگر زحمتی نیست ی خط برام تهیه کنید ممنون میشم اگر ارسال هم دارید برام بفرستید لطف میکنید

 9. کد ۹ فرقی داره سه رقم اولش چی باشه یعنی منظورم اینه که کد ۹ هم رند کد پایین و کد بالا داره اگر داره بگید تفاوت قیمتش حدودا چنده

 10. سلام و عرض ادب من از شهرستان تبریز هستم و خیلی مشتاق بودم خطی از خطوط ۰۹۱۲ داشته باشم البته در مشهد که کار میکردم خطی از مشهد دارم ولی میخواستم خط۹۱۲ نیز میبود تا به کارهایمان یکمی سروسامان میداد متاسفانه خط ارزان پیدا نکردم میشه کمکمان بنمایید از زحماتتان سپایگذارم بیشتر و بیشتر

 11. سلام. ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شما،فکر نمیکردم به این سرعت سیم کارت فعال و بدستم برسه. واقعا از خدمات دهی و پاسخ گویی شما کمال قدردانی و تشکر را دارم.

 12. باسلام دراین ماه مهر من دوتا سیم کارت خریدم بسیار خوب کارهاسریع انجام شد بخصوص اولین سیم کارت از زمان درخواست تاوصول دوساعت شد خیلی عالی بود ممنون از کارشناسان محترم آرزوی توفیق رروز افزون

 13. بصورت حضوری خرید سیم کارت کد ۹ داشتم خیلی سریع انجام دادن نمایندگی همراه اول هستن کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشید

  ممنونم

 14. سایت خوبیه من راضی بودم از خریدم ، صبح ساعت ۱۱ انلاین خریدم ساعت ۱۴ رایگان به دسلم رسید بسیار بسیار سریع بود از دیجی کالا هم سریعتر تشکر از نمایندگی همراه اول اقای محبی

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

ارسال دیدگاه