سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ | خرید سیم کارت همراه اول کد ۹

درباره سیم کارت کد ۹ بیشتر بدانیم!


خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ به قیمت مناسب  (سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ معمولی ارزانترین قیمت بازار و رند) صفر و کارکرده با امکان خرید آنلاین سیم کارت از نمایندگی همراه اول محبی با ارسال رایگان و سریع (۳ ساعته) می باشد  ، قیمت سیم کارت کد ۹ در حال حاضر بیش از سه میلیون و سیصد هزار تومان می باشد ، لیست سیم کارت کد ۹ در جدول پایین می توانید مشاهده نمایید ، توجه داشته باشید روبروی هر شماره مبلغ سیم کارت درج شده است که با انتخاب گزینه خرید سیم کارت میتوانید براحتی خرید را انجام دهید ، جهت مشاوره قبل از خرید می توانید با شماره های زیر در تماس باشید:


۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵

۰۲۱۴۴۲۹۷۶۰۶

۰۹۱۲۲۲۵۹۰۰۸


آدرس شعب نمایندگی همراه اول محبی :

*شعبه مرکزی : فلکه اول صادقیه به سمت ستارخان بین چهار راه اسدی و خسرو پاساژ صدف طبقه زیر همکف پلاک ۵ نمایندگی همراه اول محبی

شعبه پونک : اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک خیابان ۱۵ (مراجعه با هماهنگی قبلی)

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:موقعیت و نوع رند سیم کارت:
۸۷ ۶۳ ۹۵۴ ۰۹۱۲۴/۸۹۰/۰۰۰*امکان پیش خرید*کارکرده
۴۰ ۵۹ ۹۲۷ ۰۹۱۲۴/۹۹۰/۰۰۰*امکان پیش خرید*کارکرده
۱۹۵۳ ۹۶۸ ۰۹۱۲۶/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۵۶ ۹۶۸ ۰۹۱۲۶/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۵۷ ۹۶۸ ۰۹۱۲۶/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۷۱ ۹۶۸ ۰۹۱۲۷/۱۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۷۲ ۹۶۸ ۰۹۱۲۷/۱۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۷۳ ۹۶۸ ۰۹۱۲۷/۱۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۷۴ ۹۶۸ ۰۹۱۲۷/۱۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۷۵ ۹۶۸ ۰۹۱۲۷/۱۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۷۶ ۹۶۸ ۰۹۱۲۷/۱۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۹۳ ۴۷۵ ۹۶ ۰۹۱۲۷/۲۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۶۲۸ ۶۷۵ ۹ ۰۹۱۲۷/۲۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری
۶۲۹ ۶۷۵ ۹ ۰۹۱۲۷/۲۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری
۶۳۱ ۶۷۵ ۹ ۰۹۱۲۷/۲۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری
۶۳۲ ۶۷۵ ۹ ۰۹۱۲۷/۲۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری
۷۱ ۸۸ ۹۶۴ ۰۹۱۲۷/۳۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
۷۳ ۸۸ ۹۶۴ ۰۹۱۲۷/۳۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
۷۵ ۸۸ ۹۶۴ ۰۹۱۲۷/۳۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
۰۲۲ ۳۵ ۹۵ ۰۹۱۲۷/۴۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۰۱۴ ۳۵ ۹۵ ۰۹۱۲۷/۴۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۸۳ ۱۰ ۹۶۷ ۰۹۱۲۷/۴۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۸۴ ۱۰ ۹۶۷ ۰۹۱۲۷/۴۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۸۵ ۱۰ ۹۶۷ ۰۹۱۲۷/۴۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۸۶ ۱۰ ۹۶۷ ۰۹۱۲۷/۴۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۸۹ ۱۰ ۹۶۷ ۰۹۱۲۷/۴۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۲۵۸ ۰ ۹۵۴ ۰۹۱۲۷/۴۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۲۵۹ ۰ ۹۵۴ ۰۹۱۲۷/۴۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۹۶۰ ۱ ۹۶۸ ۰۹۱۲۷/۸۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۹۶۱ ۱ ۹۶۸ ۰۹۱۲۷/۸۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۹۶۲ ۱ ۹۶۸ ۰۹۱۲۷/۸۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۹۶۴ ۱ ۹۶۸ ۰۹۱۲۷/۸۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۹۶۵ ۱ ۹۶۸ ۰۹۱۲۷/۸۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۹۶۶ ۱ ۹۶۸ ۰۹۱۲۷/۸۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۵۹ ۹۶۸ ۰۹۱۲۷/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری پله ای
۱۴ ۶۴ ۹۵۷ ۰۹۱۲۷/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر پله ای
۷۵ ۱۵ ۹۵۶ ۰۹۱۲۷/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر پله ای
۶۲۶ ۰ ۹۵۱ ۰۹۱۲۷/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۶۴۶ ۰ ۹۵۱ ۰۹۱۲۷/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۰۹۴۹ ۹۵۱ ۰۹۱۲۷/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۰۹۳۹ ۹۵۱ ۰۹۱۲۷/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای،کدینگ
۰ ۳۶۴ ۹۶۴ ۰۹۱۲۷/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت
۴ ۵۶۷ ۹۶۷ ۰۹۱۲۷/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت، ترتیبی
۹ ۵۶۷ ۹۶۷ ۰۹۱۲۷/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت، ترتیبی
۷ ۵۶۷ ۹۶۷ ۰۹۱۲۷/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت، ترتیبی
۵۵۶ ۳۳ ۹۵ ۰۹۱۲۷/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،دودویی
۵۵۸ ۳۳ ۹۵ ۰۹۱۲۷/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،دودویی
۶۶ ۲۱ ۹۴۴ ۰۹۱۲۷/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر سایر
۱۱۵ ۴۴ ۹۵ ۰۹۱۲۷/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،دودویی
۸۱ ۰ ۷۱ ۹۶ ۰۹۱۲۷/۸۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر سایر
۸۲۵ ۴۲۵ ۹ ۰۹۱۲۸/۳۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری(خط سمنان)
۷۳۶ ۳۶ ۹۵ ۰۹۱۲۸/۳۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری
۲۵۸ ۵۸ ۹۵ ۰۹۱۲۸/۳۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری
۷۵۶ ۷۵۰ ۹ ۰۹۱۲۸/۳۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (البرز)
۷۵۸ ۷۵۰ ۹ ۰۹۱۲۸/۳۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (البرز)
۷۲۲۷ ۹۸۵ ۰۹۱۲۸/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،آیینه ای
۷۳۳۷ ۹۸۵ ۰۹۱۲۸/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،آیینه ای
۷۶۶۷ ۹۸۵ ۰۹۱۲۸/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،آیینه ای
۷۹۹۷ ۹۸۵ ۰۹۱۲۸/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،آیینه ای
۶۳ ۶۲ ۹۸۴ ۰۹۱۲۸/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۷۳ ۷۲ ۹۸۴ ۰۹۱۲۸/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۶۸ ۶۷ ۹۸۴ ۰۹۱۲۸/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۴۴۷ ۴۷ ۹۸ ۰۹۱۲۸/۸۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای،ترازویی ،جفت.آیینه ای
۵۷ ۷۸ ۹۵۷ ۰۹۱۲۸/۹۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری
۶۲ ۵۴ ۹۶۲ ۰۹۱۲۸/۹۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری
۶۸ ۲۱ ۹۶۸ ۰۹۱۲۸/۹۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت
۶۸ ۳۵ ۹۶۸ ۰۹۱۲۸/۹۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت
۶۸ ۳۷ ۹۶۸ ۰۹۱۲۸/۹۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت
۶۷ ۹۸ ۹۶۷ ۰۹۱۲۸/۹۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت
۷۱ ۰ ۷۱ ۹۶ ۰۹۱۲۹/۹۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت
۸۵ ۰ ۸۵ ۹۶ ۰۹۱۲۹/۹۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت،جفت
۷۲۰۰ ۹۶۴ ۰۹۱۲
۱۱/۹۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،هزاری
۳۹۰۰ ۹۶۴ ۰۹۱۲
۱۱/۹۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،هزاری
۷۹۰۰ ۹۵۶ ۰۹۱۲
۱۱/۹۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،هزاری
۸۹ ۴۰ ۹۰۰ ۰۹۱۲۱۳/۵۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،هزاری
۲۴ ۷۰ ۹۰۰ ۰۹۱۲۱۳/۵۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،هزاری
.۰۹۱۲.۹۰۰.۷۰.۲۴.


سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ چیست؟

در صورتی که پس از کد ۹۱۲ عدد ۹ بیاید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ است ، سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ به بازار خرید و فروش سیم کارت عرضه شد.


مزایای خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ چیست؟

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ یک سیم کارت دایمی ارزان قیمت است

تنوع شماره های کد ۹ بسیار زیاد است

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ یک سیم کارت دایمی معتبر است


خلاصه کلام!

سیم کارت ۹۱۲ کد ۹ برای افرادی که می خواهند یک سیم کارت ۰۹۱۲ با مبلغ کمتر از ۴ میلیون تومان داشته باشند گزینه بسیار مناسبی است.

فروش سیم کارت ۹۱۲ کد ۹ به قیمت دولتی در نمایندگی همراه اول محبی

قیمت سیم کارت کد ۹ همراه اول به تومان است.

توجه: کلیه خطوط ۰۹۱۲ کد ۹ مربوط به استان تهران می باشد

۳۹ دیدگاه

 1. سلام برام یه پیامک امد که شماره شخصی نبودقراربودسیمکارت رندی بدستم برسه ولی بسته پستی رسیدبه قیمت ۱۵۰۰۰۰ هزارتومن ولی سیمکارتی که بدستم رسیدنه خط ازخانواده ۹۱۲ بودنه حتیذره ای هم رندنبود ازکجاپیگییربسم بسته پستیمم پلوم نبود

 2. سلام
  احتمال ارزان شدن نهایت در حد ۱۰٪ پیش بینی میشه علت هم اینه که سیم کارت ۰۹۱۲ دیگه از سمت همراه اول تولید نمیشه و علت اصلی گران شدن همینه به نظر بنده حدود ۹۰٪ احتمال گرانی تا ۵۰٪ تا پایان سال هست و فقط ۱۰٪ احتمال ارزان شدن بسیاز جزیی وجود داره ، بر اساس تحقیقات در بازار سیم کارت ، قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ تا حدود ۷ میلیون تومان تا پایان سال ۱۴۰۰ وجود داره

 3. سلام
  یه سوالی ازشماداشتم.به دلیل اینکه کارتون اینه وتجربه دارید،اگه فرض کنیم قیمت هاثابت بشن یا ارزونی بشه وازاین حرفا؛احتمال اینکه قیمت سیمکارت کم بشه هست؟

 4. سلام سال نو مبارک سال خوبی داشته باشید دنبال ی خط ۹۱۲ کد ۹ هستم اگر زحمتی نیست ی خط برام تهیه کنید ممنون میشم اگر ارسال هم دارید برام بفرستید لطف میکنید

 5. کد ۹ فرقی داره سه رقم اولش چی باشه یعنی منظورم اینه که کد ۹ هم رند کد پایین و کد بالا داره اگر داره بگید تفاوت قیمتش حدودا چنده

 6. سلام و عرض ادب من از شهرستان تبریز هستم و خیلی مشتاق بودم خطی از خطوط ۰۹۱۲ داشته باشم البته در مشهد که کار میکردم خطی از مشهد دارم ولی میخواستم خط۹۱۲ نیز میبود تا به کارهایمان یکمی سروسامان میداد متاسفانه خط ارزان پیدا نکردم میشه کمکمان بنمایید از زحماتتان سپایگذارم بیشتر و بیشتر

 7. سلام. ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شما،فکر نمیکردم به این سرعت سیم کارت فعال و بدستم برسه. واقعا از خدمات دهی و پاسخ گویی شما کمال قدردانی و تشکر را دارم.

 8. باسلام دراین ماه مهر من دوتا سیم کارت خریدم بسیار خوب کارهاسریع انجام شد بخصوص اولین سیم کارت از زمان درخواست تاوصول دوساعت شد خیلی عالی بود ممنون از کارشناسان محترم آرزوی توفیق رروز افزون

 9. بصورت حضوری خرید سیم کارت کد ۹ داشتم خیلی سریع انجام دادن نمایندگی همراه اول هستن کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشید

  ممنونم

 10. سایت خوبیه من راضی بودم از خریدم ، صبح ساعت ۱۱ انلاین خریدم ساعت ۱۴ رایگان به دسلم رسید بسیار بسیار سریع بود از دیجی کالا هم سریعتر تشکر از نمایندگی همراه اول اقای محبی

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

ارسال دیدگاه