سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ | خرید سیم کارت همراه اول کد ۹

درباره سیم کارت کد ۹ بیشتر بدانیم!


خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ به قیمت مناسب  (سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ معمولی ارزانترین قیمت بازار و رند) صفر و کارکرده با امکان خرید آنلاین سیم کارت از نمایندگی همراه اول محبی با ارسال رایگان و سریع (۳ ساعته) می باشد  ، قیمت سیم کارت کد ۹ در حال حاضر بیش از سه میلیون و سیصد هزار تومان می باشد ، لیست سیم کارت کد ۹ در جدول پایین می توانید مشاهده نمایید ، توجه داشته باشید روبروی هر شماره مبلغ سیم کارت درج شده است که با انتخاب گزینه خرید سیم کارت میتوانید براحتی خرید را انجام دهید ، جهت مشاوره قبل از خرید می توانید با شماره های زیر در تماس باشید:


۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵

۰۲۱۴۴۲۹۷۶۰۶

۰۹۱۲۲۲۵۹۰۰۸


آدرس شعب نمایندگی همراه اول محبی :

*شعبه مرکزی : فلکه اول صادقیه به سمت ستارخان بین چهار راه اسدی و خسرو پاساژ صدف طبقه زیر همکف پلاک ۵ نمایندگی همراه اول محبی

شعبه پونک : اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک خیابان ۱۵ (مراجعه با هماهنگی قبلی)

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:موقعیت و نوع رند سیم کارت:
۰۳ ۳۸ ۹۶۱ ۰۹۱۲۳/۸۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

کارکرده
۱۹۳ ۹۰ ۹۷ ۰۹۱۲۴/۳۹۰/۰۰۰*امکان پیش خرید*کارکرده
۱۹۵۳ ۹۶۸ ۰۹۱۲۴/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۵۶ ۹۶۸ ۰۹۱۲۴/۹۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۷۱ ۸۸ ۹۶۴ ۰۹۱۲۵/۰۸۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
۷۳ ۸۸ ۹۶۴ ۰۹۱۲۵/۰۸۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
۷۵ ۸۸ ۹۶۴ ۰۹۱۲۵/۰۸۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
۷۶ ۴۸۸ ۹۶ ۰۹۱۲۵/۱۵۰/۰۰۰فروخته شدصفر ، سایر
۸۳ ۱۰ ۹۶۷ ۰۹۱۲۵/۱۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۸۴ ۱۰ ۹۶۷ ۰۹۱۲۵/۱۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۸۵ ۱۰ ۹۶۷ ۰۹۱۲۵/۱۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۸۶ ۱۰ ۹۶۷ ۰۹۱۲۵/۱۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۸۹ ۱۰ ۹۶۷ ۰۹۱۲۵/۱۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۵۷ ۹۶۸ ۰۹۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۵۹ ۹۶۸ ۰۹۱۲۵/۳۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری پله ای
۹۶۰ ۱ ۹۶۸ ۰۹۱۲۵/۲۱۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۹۶۱ ۱ ۹۶۸ ۰۹۱۲۵/۱۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۹۶۲ ۱ ۹۶۸ ۰۹۱۲۵/۱۴۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۹۶۴ ۱ ۹۶۸ ۰۹۱۲۵/۱۴۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۹۶۵ ۱ ۹۶۸ ۰۹۱۲۵/۱۴۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۹۶۶ ۱ ۹۶۸ ۰۹۱۲۵/۴۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۷۱ ۹۶۸ ۰۹۱۲۵/۰۳۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۷۲ ۹۶۸ ۰۹۱۲۵/۰۳۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۷۳ ۹۶۸ ۰۹۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۷۴ ۹۶۸ ۰۹۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۷۵ ۹۶۸ ۰۹۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۱۹۷۶ ۹۶۸ ۰۹۱۲۵/۰۳۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری
۶۲۸ ۶۷۵ ۹ ۰۹۱۲۵/۰۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری
۶۲۹ ۶۷۵ ۹ ۰۹۱۲۵/۰۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری
۶۳۱ ۶۷۵ ۹ ۰۹۱۲۵/۰۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری
۶۳۲ ۶۷۵ ۹ ۰۹۱۲۵/۰۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری
۰۱۴ ۳۵ ۹۵ ۰۹۱۲۵/۱۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۰۲۲ ۳۵ ۹۵ ۰۹۱۲۵/۲۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۰۲۳ ۳۵ ۹۵ ۰۹۱۲۵/۲۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۱۴ ۶۴ ۹۵۷ ۰۹۱۲۵/۴۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر پله ای
۱۷ ۴۷ ۹۵۶ ۰۹۱۲۵/۴۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر پله ای
۶۱۶ ۰ ۹۵۱ ۰۹۱۲۵/۴۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۶۲۶ ۰ ۹۵۱ ۰۹۱۲۵/۴۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۶۴۶ ۰ ۹۵۱ ۰۹۱۲۵/۴۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۰۹۴۹ ۹۵۱ ۰۹۱۲۵/۴۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۳۸۵ ۹۵ ۹۰ ۰۹۱۲۵/۴۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۰۹۳۹ ۹۵۱ ۰۹۱۲۵/۶۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای،کدینگ
۰ ۳۶۴ ۹۶۴ ۰۹۱۲۵/۶۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت
۴ ۵۶۷ ۹۶۷ ۰۹۱۲۵/۶۲۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت، ترتیبی
۹ ۵۶۷ ۹۶۷ ۰۹۱۲۵/۶۲۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت، ترتیبی
۷ ۵۶۷ ۹۶۷ ۰۹۱۲۵/۷۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر ، جفت، ترتیبی
۸۲۵ ۴۲۵ ۹ ۰۹۱۲۵/۹۱۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری(خط سمنان)
۷۳۶ ۳۶ ۹۵ ۰۹۱۲۵/۹۱۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری
۲۵۸ ۵۸ ۹۵ ۰۹۱۲۵/۹۱۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری
۷۵۶ ۷۵۰ ۹ ۰۹۱۲۵/۹۱۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (البرز)
۷۵۵ ۷۵۰ ۹ ۰۹۱۲۶/۱۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (البرز)
۵۷ ۵۰۷ ۹۷ ۰۹۱۲۶/۲۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (البرز)
۷۵۸ ۷۵۰ ۹ ۰۹۱۲۵/۹۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (البرز)
۹ ۷۵ ۰ ۷۵ ۹ ۰۹۱۲۷/۷۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (البرز)
۵۵۶ ۳۳ ۹۵ ۰۹۱۲۵/۶۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،دودویی
۵۵۸ ۳۳ ۹۵ ۰۹۱۲۵/۶۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،دودویی
۶۶ ۲۱ ۹۴۴ ۰۹۱۲۵/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر سایر
۱۱۵ ۴۴ ۹۵ ۰۹۱۲۵/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،دودویی
۱۱۶ ۴۴ ۹۵ ۰۹۱۲۵/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،دودویی
۱۱۷ ۴۴ ۹۵ ۰۹۱۲۵/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،دودویی
۱۱۹ ۴۴ ۹۵ ۰۹۱۲۵/۷۹۰/۰۰۰فروخته شدصفر،دودویی
۸۱ ۰ ۷۱ ۹۶ ۰۹۱۲۵/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر سایر
۷۲۲۷ ۹۸۵ ۰۹۱۲۶/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،آیینه ای
۷۳۳۷ ۹۸۵ ۰۹۱۲۶/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،آیینه ای
۷۶۶۷ ۹۸۵ ۰۹۱۲۶/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،آیینه ای
۷۹۹۷ ۹۸۵ ۰۹۱۲۶/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،آیینه ای
۶۳ ۶۲ ۹۸۴ ۰۹۱۲۶/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۷۳ ۷۲ ۹۸۴ ۰۹۱۲۶/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۶۸ ۶۷ ۹۸۴ ۰۹۱۲۶/۵۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای
۴۴۷ ۴۷ ۹۸ ۰۹۱۲۶/۷۹۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،پله ای،ترازویی ،جفت.آیینه ای
۵۷ ۷۸ ۹۵۷ ۰۹۱۲۶/۹۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری
۶۲ ۵۴ ۹۶۲ ۰۹۱۲۶/۹۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری
۶۸ ۲۱ ۹۶۸ ۰۹۱۲۶/۹۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت
۶۸ ۳۵ ۹۶۸ ۰۹۱۲۶/۹۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت
۶۸ ۳۷ ۹۶۸ ۰۹۱۲۶/۹۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت
۶۷ ۹۸ ۹۶۷ ۰۹۱۲۶/۹۵۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت
۷۱ ۰ ۷۱ ۹۶ ۰۹۱۲۸/۱۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت
۸۵ ۰ ۸۵ ۹۶ ۰۹۱۲۸/۲۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،جفت،جفت
۷۲۰۰ ۹۶۴ ۰۹۱۲
۹/۶۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،هزاری
۳۹۰۰ ۹۶۴ ۰۹۱۲
۹/۶۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،هزاری
۷۹۰۰ ۹۵۶ ۰۹۱۲
۹/۶۰۰/۰۰۰

خرید سیم کارت

صفر،هزاری
.۰۹۱۲.۹۵۶.۷۹۰۰.


سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ چیست؟

در صورتی که پس از کد ۹۱۲ عدد ۹ بیاید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ است ، سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ به بازار خرید و فروش سیم کارت عرضه شد.


مزایای خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ چیست؟

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ یک سیم کارت دایمی ارزان قیمت است

تنوع شماره های کد ۹ بسیار زیاد است

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ یک سیم کارت دایمی معتبر است


خلاصه کلام!

سیم کارت ۹۱۲ کد ۹ برای افرادی که می خواهند یک سیم کارت ۰۹۱۲ با مبلغ کمتر از ۴ میلیون تومان داشته باشند گزینه بسیار مناسبی است.

فروش سیم کارت ۹۱۲ کد ۹ به قیمت دولتی در نمایندگی همراه اول محبی

قیمت سیم کارت کد ۹ همراه اول به تومان است.

توجه: کلیه خطوط ۰۹۱۲ کد ۹ مربوط به استان تهران می باشد

۲۹ دیدگاه

  1. سلام سال نو مبارک سال خوبی داشته باشید دنبال ی خط ۹۱۲ کد ۹ هستم اگر زحمتی نیست ی خط برام تهیه کنید ممنون میشم اگر ارسال هم دارید برام بفرستید لطف میکنید

  2. کد ۹ فرقی داره سه رقم اولش چی باشه یعنی منظورم اینه که کد ۹ هم رند کد پایین و کد بالا داره اگر داره بگید تفاوت قیمتش حدودا چنده

  3. سلام و عرض ادب من از شهرستان تبریز هستم و خیلی مشتاق بودم خطی از خطوط ۰۹۱۲ داشته باشم البته در مشهد که کار میکردم خطی از مشهد دارم ولی میخواستم خط۹۱۲ نیز میبود تا به کارهایمان یکمی سروسامان میداد متاسفانه خط ارزان پیدا نکردم میشه کمکمان بنمایید از زحماتتان سپایگذارم بیشتر و بیشتر

  4. سلام. ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شما،فکر نمیکردم به این سرعت سیم کارت فعال و بدستم برسه. واقعا از خدمات دهی و پاسخ گویی شما کمال قدردانی و تشکر را دارم.

  5. باسلام دراین ماه مهر من دوتا سیم کارت خریدم بسیار خوب کارهاسریع انجام شد بخصوص اولین سیم کارت از زمان درخواست تاوصول دوساعت شد خیلی عالی بود ممنون از کارشناسان محترم آرزوی توفیق رروز افزون

  6. بصورت حضوری خرید سیم کارت کد ۹ داشتم خیلی سریع انجام دادن نمایندگی همراه اول هستن کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشید

    ممنونم

  7. سایت خوبیه من راضی بودم از خریدم ، صبح ساعت ۱۱ انلاین خریدم ساعت ۱۴ رایگان به دسلم رسید بسیار بسیار سریع بود از دیجی کالا هم سریعتر تشکر از نمایندگی همراه اول اقای محبی

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

ارسال دیدگاه