سیم کارت ۰۹۱۲ کد 8 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۸

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09192020833

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت :
34 73 850 0912960/000خرید سریع و آنلاینسایر
50 49 832 09121/360/000خرید سریع و آنلاینپله ای
8 110 850 09121/190/000خرید سریع و آنلاینگفتاری
122 199 8 09121/150/000خرید سریع و آنلاینگفتاری ، کد پایین
133 199 8 09121/150/000خرید سریع و آنلاینگفتاری ، کد پایین
30 991 81 09121/100/000خرید سریع و آنلاینکد پایین ، آینه ای
843 5 840 0912990/000خرید سریع و آنلاینگفتاری
9 620 840 0912990/000خرید سریع و آنلاینگفتاری
60 49 832 0912990/000خرید سریع و آنلاینسایر
72 90 845 0912985/000خرید سریع و آنلاینسایر
73 90 845 0912985/000خرید سریع و آنلاینسایر

سیم کارت 0912 کد 8

 

سیم کارت 0912 کد 8 صفر از سال ۱۳۸۹ بصورت ثبت نام از سوی همراه اول عرضه شد ، هم اکنون سیم کارت کد ۸ صفر و کارکرده در نمایندگی همراه اول .

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۸ صفر هم اکنون از ۷۰۰ هزار تومان و کد ۸ کار کرده از ۵۰۰ هزار تومان است.

قیمت سیم کارت کد 8 تهران به تومان است.