سیم کارت ۰۹۱۲ کد 8 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۸

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09192020833

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت :
09 14 875 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
122 199 8 09121/150/000

خرید آنلاین

صفر ، گفتاری ، کد پایین
133 199 8 09121/150/000

خرید آنلاین

صفر ، گفتاری ، کد پایین
30 991 81 09121/100/000

خرید آنلاین

صفر ، کد پایین ، آینه ای
04 94 871 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
05 95 871 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
0 475 875 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
1 475 875 0912970/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
2 475 875 0912970/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
3 475 875 0912970/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
8 475 875 0912970/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
9 475 875 0912970/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت ، گفتاری
843 5 840 0912890/000

خرید آنلاین

صفر ، گفتاری
73 90 845 0912890/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
152 54 87 0912799/000

خرید آنلاین

صفر ، گفتاری
153 54 87 0912799/000

خرید آنلاین

صفر ، گفتاری
156 54 87 0912799/000

خرید آنلاین

صفر ، گفتاری
159 54 87 0912799/000

خرید آنلاین

صفر ، گفتاری
08 14 875 0912790/000فروخته شدصفر ، سایر

سیم کارت 0912 کد 8

 

سیم کارت 0912 کد 8 صفر از سال ۱۳۸۹ بصورت ثبت نام از سوی همراه اول عرضه شد ، هم اکنون سیم کارت کد ۸ صفر و کارکرده در نمایندگی همراه اول .

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۸ صفر هم اکنون از ۷۰۰ هزار تومان و کد ۸ کار کرده از ۵۰۰ هزار تومان است.

قیمت سیم کارت کد 8 تهران به تومان است.

توجه: کلیه خطوط 0912 کد 8 مربوط به استان تهران می باشد.(جهت تشخیص سیم کارت 0912 تهران از شهرستان آموزش تصویری زیر را با دقت مشاهده نمایید)