قیمت گذاری رایگان سیم کارت همراه اول شما ، فقط در چند دقیقه !

 

  • قیمت گذاری سیم کارت فقط برای سیم کارت ۰۹۱۲ همراه اول تهران خواهد بود.
  • سیم کارت های سایر اپراتورها قیمت گذاری نخواهد شد. (فقط 0912 همراه اول)
  • در برخی موارد کارشناسی قیمت سیم کارت زمان بیشتری خواهد برد.
  • کارشناسی قیمت سیم کارت رایگان است.

 

ورود به سامانه قیمت گذاری سیم کارت