سیم کارت 0912 اقساطی همراه اول

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144296306 

آدرس جهت مراجعه حضوری :
تهران – فلکه اول صادقیه به سمت ستارخان بین چهار راه اسدی و خسرو پاساژ صدف طبقه زیر همکف پلاک 5
شماره سیم کارت:مبلغ پیش پرداخت:(تومان)تعداد اقساط ماهانه:مبلغ هر قسط:(تومان)شرح سیم کارت:
1368 192 09123/760/000۱۲ قسط564/000صفر مخابراتی
11 939 22 09122/276/000۱۲ قسط406/000صفر مخابراتی
60 85 235 09121/700/000۱۰ قسط348/000صفر مخابراتی
975 915 2 0912
+
975 915 2 0919
1/300/000۶ قسط 537/000صفر مخابراتی
14 937 22 0912
+
14 937 22 0919
1/300/000۶ قسط 537/000صفر مخابراتی
30 200 39 09123/196/000۱۲ قسط392/000صفر مخابراتی
09 19 327 0912
+
09 19 327 0919
1/166/000۶ قسط 483/000صفر مخابراتی
7 450 429 0912956/000۷ قسط260/000صفر مخابراتی
8 450 429 0912956/000۷ قسط260/000صفر مخابراتی
234 97 42 0912956/000۷ قسط260/000صفر مخابراتی
81 947 42 0912876/000۷ قسط238/000صفر مخابراتی
5 4 3 2 500 09123/960/000۱۲ قسط706/000صفر مخابراتی
07 17 534 0912766/000۶ قسط 318/000صفر مخابراتی
31 61 628 0912966/000۶ قسط 308/000صفر مخابراتی
828 0 625 0912840/000۶ قسط 260/000صفر مخابراتی
838 0 625 0912840/000۶ قسط 260/000صفر مخابراتی
9 611 628 0912756/000۶ قسط 223/000صفر مخابراتی
33 61 628 0912756/000۶ قسط 223/000صفر مخابراتی
931 0912 0912966/000۴ قسط568/000صفر مخابراتی
934 0912 0912966/000۴ قسط568/000صفر مخابراتی
0912.0912.934