سیم کارت 0912 اقساطی همراه اول

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144296306 

آدرس جهت مراجعه حضوری :
تهران – فلکه اول صادقیه به سمت ستارخان بین چهار راه اسدی و خسرو پاساژ صدف طبقه زیر همکف پلاک 5
شماره سیم کارت:مبلغ پیش پرداخت:(تومان)تعداد اقساط ماهانه:مبلغ هر قسط:(تومان)شرح سیم کارت:
1368 192 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۱۲ قسط؟صفر مخابراتی
11 939 22 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۱۲ قسط؟صفر مخابراتی
60 85 235 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۱۰ قسط؟صفر مخابراتی
975 915 2 0912
+
975 915 2 0919
تا اطلاع بعدی موجود نیست۶ قسط ؟صفر مخابراتی
14 937 22 0912
+
14 937 22 0919
تا اطلاع بعدی موجود نیست۶ قسط ؟صفر مخابراتی
30 200 39 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۱۲ قسط؟صفر مخابراتی
09 19 327 0912
+
09 19 327 0919
تا اطلاع بعدی موجود نیست۶ قسط ؟صفر مخابراتی
7 450 429 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۷ قسط؟صفر مخابراتی
8 450 429 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۷ قسط؟صفر مخابراتی
234 97 42 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۷ قسط؟صفر مخابراتی
81 947 42 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۷ قسط؟صفر مخابراتی
5 4 3 2 500 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۱۲ قسط؟صفر مخابراتی
828 0 625 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۶ قسط ؟صفر مخابراتی
838 0 625 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۶ قسط ؟صفر مخابراتی
9 611 628 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۶ قسط ؟صفر مخابراتی
33 61 628 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۶ قسط ؟صفر مخابراتی
931 0912 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۴ قسط؟صفر مخابراتی
934 0912 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۴ قسط؟صفر مخابراتی
0912.0912.934