سیم کارت 0912 اقساطی همراه اول

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144296306 

آدرس جهت مراجعه حضوری :
تهران – فلکه اول صادقیه به سمت ستارخان بین چهار راه اسدی و خسرو پاساژ صدف طبقه زیر همکف پلاک 5
شماره سیم کارت:مبلغ پیش پرداخت:(تومان)تعداد اقساط ماهانه:مبلغ هر قسط:(تومان)شرح سیم کارت:
11 939 22 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۱۲ قسط؟صفر مخابراتی
60 85 235 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۱۰ قسط؟صفر مخابراتی
975 915 2 0912
+
975 915 2 0919
تا اطلاع بعدی موجود نیست۶ قسط ؟صفر مخابراتی
14 937 22 0912
+
14 937 22 0919
تا اطلاع بعدی موجود نیست۶ قسط ؟صفر مخابراتی
30 200 39 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۱۲ قسط؟صفر مخابراتی
09 19 327 0912
+
09 19 327 0919
تا اطلاع بعدی موجود نیست۶ قسط ؟صفر مخابراتی
7 450 429 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۷ قسط؟صفر مخابراتی
8 450 429 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۷ قسط؟صفر مخابراتی
234 97 42 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۷ قسط؟صفر مخابراتی
81 947 42 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۷ قسط؟صفر مخابراتی
5 4 3 2 500 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۱۲ قسط؟صفر مخابراتی
828 0 625 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۶ قسط ؟صفر مخابراتی
838 0 625 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۶ قسط ؟صفر مخابراتی
9 611 628 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۶ قسط ؟صفر مخابراتی
33 61 628 0912تا اطلاع بعدی موجود نیست۶ قسط ؟صفر مخابراتی
0912.0912.934