هدیه نوروزی 0912sim.ir

 

با خرید هریک از سیم کارت های زیر فقط تا تاریخ 94/01/15 یک گوشی موبایل از 0912sim.ir هدیه بگیرید.

11 17 019 0912 **************** 420+ هدیه (گوشی موبایل)

11 14 019 0912 **************** 420+ هدیه (گوشی موبایل)

24 76 076 0912 **************** 420+ هدیه (گوشی موبایل)

25 76 076 0912 **************** 420+ هدیه (گوشی موبایل)

52 76 076 0912 **************** 420+ هدیه (گوشی موبایل)

59 76 076 0912 **************** 420+ هدیه (گوشی موبایل)

39 76 076 0912 **************** 420+ هدیه (گوشی موبایل)

09 76 076 0912 **************** 550+ هدیه (گوشی موبایل)

3.3/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

ارسال دیدگاه