سیم کارت دائمی ۰۹۹۱

سیم کارت ۰۹۹۱۲سیم کارت دائمی همراه اول با پیش شماره ۰۹۹۱ به بازار آمد…حتما این روزها تبلیغات گسترده همراه اول درخصوص سیم کارت های دائمی جدید با پیش شماره ۰۹۹۱۲ را دیده اید.   همراه اول در تاریخ ۲۶ مهرماه سال ۱۳۹۶ برای اولین بار سیم کارت دائمی جدید با پیش شماره ۰۹۹۱ برای شماره های دائمی خود رونمایی کرد.   سیم کارت ۰۹۹۱۲ پیش شماره جدید سیم کارت های دائمی همراه اول است ، قیمت سیم کارت ۰۹۹۱۲ از مبلغ ۳۶۵ هزار…