ایرانسل من

ایرانسل من

ایرانسل من مدیریت یکپارچه حساب ایرانسلی شما   خدمات سامانه ایرانسل من شامل موارد زیر می باشد: مدیریت حساب: 1-نمایش اطلاعات حساب 2-نمایش جزئیات کارکرد 3-نمایش هشدار به مشترکین اعتباری وایمکس 4-نمایش باقیمانده بسته های افزایشی 5-مشاهده طرح تعرفه فعلی 6-نمایش کد قفل گشای شخصی 7-مشاهده تاریخچه شارژ   خرید و پرداخت: خرید بسته های افزایشی خدمات پرداخت نمایش طرح های تشویقی   جهت استفاده از اپلیکیشن ایرانسل من میتوانید به وبسایت رسمی ایرانسل مراجعه نمایید.