ایرانسل من

ایرانسل من

ایرانسل من مدیریت یکپارچه حساب ایرانسلی شما   خدمات سامانه ایرانسل من شامل موارد زیر می باشد: مدیریت حساب: ۱-نمایش اطلاعات حساب ۲-نمایش جزئیات کارکرد ۳-نمایش هشدار به مشترکین اعتباری وایمکس ۴-نمایش باقیمانده بسته های افزایشی ۵-مشاهده طرح تعرفه فعلی ۶-نمایش کد قفل گشای شخصی ۷-مشاهده تاریخچه شارژ   خرید و پرداخت: خرید بسته های افزایشی خدمات پرداخت نمایش طرح های تشویقی   جهت استفاده از اپلیکیشن ایرانسل من میتوانید به وبسایت رسمی ایرانسل مراجعه نمایید.