خرید و فروش سیم کارت | فروش سیم کارت | خرید سیم کارت | سیم کارت

سامانه خرید و فروش سیم کارت

قیمت روز سیم کارت 0912 در بازار(قیمت ها حدودی است.) مردادماه1393

سیم کارت 0912 کد 1 ******************************* 2/250 میلیون تومان

سیم کارت 0912 کد 2 ******************************* 1/250 میلیون تومان

سیم کارت 0912 کد 3 ******************************* 850 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 4 ******************************* 600 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 5 ******************************* 580 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 6 ******************************* 490 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 7 ******************************* 440 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 8 ******************************* 340 هزار تومان(صفر)

سیم کارت 0912 کد 9 ******************************* 210 هزار تومان(صفر)

توجه: قیمت های فوق با توجه به خرید و فروش در بازار است و ممکن است روزانه تغییر کند .
قیمت های فوق توسط سامانه خرید و فروش سیم کارت تعیین شده است.

جهت بازدید از نمودار تغییرات قیمت سیم کارت 0912 درماه های سال کلیـــــــــــــــــک کنید.

قیمت روز سیم کارت

قیمت روز سیم کارت

آدرس جهت مراجعه حضوری :
 سیم کارت تماس
 سیم کارت اعتباری همراه اول
 سیم کارت اعتباری ایرانسل
 سیم کارت رایتل
ساعت کاری فروشگاه

ساعات کاری : 10 صبح الی 19 بعد از ظهر – پنج شنبه ها 10 صبح الی 17 بعد از ظهر