خرید و فروش سیم کارت | فروش سیم کارت | خرید سیم کارت | سیم کارت

سامانه خرید و فروش سیم کارت

قیمت روز سیم کارت 0912 در بازار(قیمت ها حدودی است.) آذر ماه1393

سیم کارت 0912 کد 1 ******************************* 2/650 میلیون تومان

سیم کارت 0912 کد 2 ******************************* 1/430 میلیون تومان

سیم کارت 0912 کد 3 ******************************* 950 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 4 ******************************* 750 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 5 ******************************* 650 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 6 ******************************* 570 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 7 ******************************* 440 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 8 ******************************* 490 هزار تومان(صفر)

سیم کارت 0912 کد 9 ******************************* 390 هزار تومان(صفر)

سیم کارت 0912 کد 0 ******************************* 230 هزار تومان(صفر)

توجه: قیمت های فوق با توجه به خرید و فروش در بازار است و ممکن است روزانه تغییر کند .
قیمت های فوق توسط سامانه خرید و فروش سیم کارت تعیین شده است.

جهت بازدید از نمودار تغییرات قیمت سیم کارت 0912 درماه های سال کلیـــــــــــــــــک کنید.

قیمت روز سیم کارت 0912

نمودار قیمت روز سیم کارت 0912

قیمت روز انواع سیم کارت

قیمت روز سیم کارت

مقالات سیم کارت
آدرس و شماره تماس:
تماس با خرید و فروش سیم کارت