خرید و فروش سیم کارت | فروش سیم کارت | خرید سیم کارت | سیم کارت

سامانه خرید و فروش سیم کارت

قیمت روز سیم کارت 0912 در بازار(قیمت ها حدودی است.) مهر ماه1393

سیم کارت 0912 کد 1 ******************************* 2/300 میلیون تومان

سیم کارت 0912 کد 2 ******************************* 1/300 میلیون تومان

سیم کارت 0912 کد 3 ******************************* 870 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 4 ******************************* 650 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 5 ******************************* 600 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 6 ******************************* 550 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 7 ******************************* 440 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 8 ******************************* 450 هزار تومان(صفر)

سیم کارت 0912 کد 9 ******************************* 210 هزار تومان(صفر)

سیم کارت 0912 کد 0 ******************************* 220 هزار تومان(صفر)

توجه: قیمت های فوق با توجه به خرید و فروش در بازار است و ممکن است روزانه تغییر کند .
قیمت های فوق توسط سامانه خرید و فروش سیم کارت تعیین شده است.

جهت بازدید از نمودار تغییرات قیمت سیم کارت 0912 درماه های سال کلیـــــــــــــــــک کنید.

قیمت روز سیم کارت 0912

قیمت روز سیم کارت 0912

قیمت روز سیم کارت

قیمت روز سیم کارت

مقالات سیم کارت
آدرس جهت مراجعه حضوری :
 سیم کارت تماس
 قیمت روز سیم کارت 0912
 سیم کارت اعتباری همراه اول
 سیم کارت اعتباری ایرانسل
 سیم کارت رایتل
 سیم کارت رایتل
ساعت کاری فروشگاه

ساعات کاری : 10 صبح الی 19 بعد از ظهر – پنج شنبه ها 10 صبح الی 17 بعد از ظهر