قیمت خرید و فروش سیم کارت 0912 در بازار

قیمت خرید سیم کارت 0912 

سیم کارت 0912 کد 1 ****************************** 2/200 میلیون تومان

سیم کارت 0912 کد 2 ****************************** 1/200 میلیون تومان

سیم کارت 0912 کد 3 ****************************** 800 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 4 ****************************** 630 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 5 ****************************** 550 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 6 ****************************** 400 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 7 ****************************** 350 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 8 ****************************** 330 هزار تومان(صفر)

سیم کارت 0912 کد 9 ****************************** ؟  هزار تومان(صفر)

سیم کارت 0912 کد 0 ******************************* ؟ هزار تومان(صفر)

 

(قیمت خرید 912 در بازار)

قیمت  فروش سیم کارت 0912

سیم کارت 0912 کد 1 ******************************* 2/590 میلیون تومان

سیم کارت 0912 کد 2 ******************************* 1/400 میلیون تومان

سیم کارت 0912 کد 3 ******************************* 990 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 4 ******************************* 740 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 5 ******************************* 680 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 6 ******************************* 570 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 7 ******************************* 440 هزار تومان

سیم کارت 0912 کد 8 ******************************* 490 هزار تومان(صفر)

سیم کارت 0912 کد 9 ******************************* 350 هزار تومان(صفر)

سیم کارت 0912 کد 0 ******************************* 199 هزار تومان(صفر)

 

(قیمت فروش 912 در بازار)

 

توجه: قیمت های فوق با توجه به خرید و فروش در بازار است و ممکن است روزانه تغییر کند .
قیمت های فوق توسط سامانه خرید و فروش سیم کارت تعیین شده است.

(قیمت ها حدودی است.) فروردین 1394

نمودار تغییرات قیمت سیم کارت 0912 درماه های سال

نمودار تغییرات قیمت سیم کارت 0912 درماه های سال

نمودار تغییرات قیمت سیم کارت 0912 درماه های سال

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

پاک کردن ارسال