سیم کارت 0912 کد 0 | خرید سیم کارت همراه اول کد 0 تهران

درباره سیم کارت کد 0 بیشتر بدانیم!

خرید سیم کارت 0912 کد 0 به قیمت مناسب  (سیم کارت 0912 کد 0 معمولی ارزانترین قیمت بازار و رند) صفر و کارکرده با امکان خرید آنلاین سیم کارت از نمایندگی همراه اول محبی با ارسال رایگان و سریع (۳ ساعته) می باشد ، قیمت سیم کارت کد 0 در حال حاضر از یک میلیون و نهصد هزار تومان می باشد ، لیست سیم کارت کد ۰ در جدول پایین می توانید مشاهده نمایید ، توجه داشته باشید روبروی هر شماره مبلغ سیم کارت درج شده است که با انتخاب گزینه خرید سیم کارت میتوانید براحتی خرید را انجام دهید ، جهت مشاوره قبل از خرید می توانید با شماره های زیر در تماس باشید:


02144200265

02144297606

09122259008


کلیه خرید های آنلاین از نمایندگی همراه اول محبی ارسال رایگان است 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:موقعیت و نوع رند سیم کارت:
945 0165 09121/690/000فروخته شدکارکرده،گفتاری
23 14 086 09122/150/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
22 14 086 09122/200/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
24 14 086 09122/350/000

خرید سیم کارت

صفر ،پله ای
25 14 086 09122/150/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
26 14 086 09122/170/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
27 14 086 09122/150/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
28 14 086 09122/150/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
29 14 086 09122/150/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
30 14 086 09122/200/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
32 14 086 09122/150/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
33 14 086 09122/200/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
34 14 086 09122/350/000

خرید سیم کارت

صفر ،پله ای
35 14 086 09122/150/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
36 14 086 09122/170/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
37 14 086 09122/150/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
38 14 086 09122/150/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
39 14 086 09122/150/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
42 14 086 09122/160/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
43 14 086 09122/160/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
45 14 086 09122/160/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
46 14 086 09122/170/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
47 14 086 09122/160/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
48 14 086 09122/160/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
798 0466 09122/150/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
841 0455 09122/160/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
847 0455 09122/160/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
864 0455 09122/160/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
2 4567 04 09122/180/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی ، البرز
047 0688 09122/180/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری
049 0688 09122/180/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری
052 0688 09122/180/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری
33 76 016 09122/340/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
87 70 099 09122/340/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
20 88 016 09122/290/000فروخته شدصفر ، سایر
626 0 079 09122/380/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
646 0 079 09122/380/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
656 0 079 09122/380/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
379 0130 09122/440/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
553 02 06 09122/440/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
554 02 06 09122/440/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
556 02 06 09122/440/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
557 02 06 09122/440/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
558 02 06 09122/440/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
559 02 06 09122/440/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
687 0487 09122/540/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
265 0465 09122/540/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
3 879 079 09122/540/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری (خط تهران)
863 0463 09122/540/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
1 754 054 09122/540/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
2 754 054 09122/540/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
3 754 054 09122/540/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
9 754 054 09122/540/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
6 754 054 09122/540/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
64 50 090 09122/580/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
68 50 090 09122/580/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
72 74 054 09122/580/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
76 74 054 09122/580/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
78 74 054 09122/580/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
79 74 054 09122/580/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
93 70 090 09122/840/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
94 70 090 09122/840/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
087 87 04 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
076 76 04 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت
5 754 054 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری ، پله ای
53 78 003 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر
73 85 003 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر
93 85 003 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر
734 0032 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، گفتاری
735 0032 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، گفتاری
736 0032 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، گفتاری
738 0032 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، گفتاری
739 0032 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، گفتاری
0912-022-78-663/100/000

خرید سیم کارت

سیم کارت فون واژه 09120Carton
6 59 58 00 09123/190/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، پله ای
078 0048 09123/190/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، گفتاری
74 80 004 09123/190/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، گفتاری
01 99 004 09123/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،دو صفر
02 99 004 09123/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،دو صفر
03 99 004 09123/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،دو صفر
95 654 00 09123/190/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، ترتیبی
79 80 004 09123/290/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، پله ای
643 0030 09123/490/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر
653 0030 09123/490/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر
94 98 004 09124/090/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، پله ای
90 98 004 09124/090/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، پله ای
19 99 004 09124/090/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، پله ای
05 456 00 09124/090/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، ترتیبی
1 399 099 09124/090/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
5 399 099 09124/090/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
7 399 099 09124/090/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
0 54 7 54 0 09124/090/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
10 90 046 09124/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
20 90 046 09124/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
30 70 095 09124/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
40 70 095 09124/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
30 70 079 09124/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
30 90 049 09124/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
30 80 079 09124/290/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی،پله ای (خط تهران)
40 80 079 09124/290/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی،پله ای (خط تهران)
06 84 084 09124/350/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت
07 84 084 09124/350/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت
09 84 084 09124/350/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت
37 89 037 09124/390/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت (خط تهران)
37 91 037 09124/390/000تماس 02144200265 بگیرید

خرید سیم کارت

صفر ، جفت (خط تهران)
37 96 037 09124/390/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت (خط تهران)
548 547 0 09124/450/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
54 32 054 09124/750/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی ، جفت (خط تهران)
16 95 016 09124/750/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت (خط تهران)
08 484 08 09124/900/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت
9003 049 09125/200/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
8004 049 09125/200/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط البرز)
8009 056 09125/200/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط البرز)
9700 047 09125/200/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
7008 047 09125/200/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
300 80 04 09125/490/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9 6789 00 09127/990/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، ترتیبی
8 6789 00 09127/990/000

خرید سیم کارت

صفر ، دو صفر ، ترتیبی
0912.00.6789.8

همراه:

09121404005

09122204005

 

تماس ثابت:

02144297606
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 


خرید سیم کارت 912 با کد صفر

سیم کارت‌ 912 کد 0 از دسته سیم کارت های دایمی همراه اول است . سیم کارت‌های کد 0 دارای اعتبار بالایی هستند و اکثر افرادی که سیم کارت اولی هستند از این کد استفاده می‌کنند.سیم کارت‌های 912 کد 0 تنوع و فراوانی زیادی دارند، اما 0912 کد صفر چیست و چه خصوصیاتی دارد؟ برای اطلاع از این نکات در مورد خط صفر با ما همراه باشید.


سیم کارت 0912 کد 0 چیست؟

به سیم کارتی که پس از پیش کد 0912 عدد 0 داشته باشد سیم کارت کد 0 است ، سیم کارت 0912 کد 0 از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد و در حال حاضر جدیدترین کد 0912 همراه اول محسوب می شود.


مزایای سیم کارت کد 0 همراه اول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سیم کارت 0912 کد صفر ارزان است.
  • تنوع بسیار زیاد شماره های کد 0 .
  • معتبر بود سیم کارت 0912 کد 0 .

سیم کارت 912 کد 0 برای چه کسانی مناسب است؟

مشتریان با بودجه کمتر از ۳ میلیون تومان.


علت ارزان بود سیم کارت کد 0 همراه اول چیست؟

قدمت کم و فراوانی بیشتر از دلایل قیمت ارزان سیم کارت کد صفر همراه اول است.


خرید سیم کارت 912 کد صفر از مراکز معتبر

اگر قصد خرید سیم کارت 912 کد 0 دارید، بهتر است از مراکز معتبر و نمایندگی‌های همراه اول اقدام به خرید آن کنید. نمایندگی همراه اول محبی مجموعه ای از متنوع ترین کد ۰ ها را در اختیار شما قرار می‌دهد. اگر قصد خرید سیم کارت کد صفر را دارید می‌توانید از نمایندگی همراه اول محبی به راحتی اقدام به خرید کنید. قیمت این سیم کارت مناسب است و امکان خرید برای اکثر افراد وجود دارد.


خلاصه کلام!

در صورتی که بودجه خرید سیم کارت شما کمتر از ۳ میلیون تومان است سیم کارت کد صفر می توانید ، سیم کارت کد ۰ هیچ تفاوتی از نظر خدمات و آنتن دهی با سایر کد های ۰۹۱۲ همراه اول ندارد.

قیمت سیم کارت 0912 کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط 912 کد 0 همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.

5/5 (1 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

ارسال دیدگاه